Informacja prasowa: 22.07.2010

HP EMEA podwaja zatrudnienie w dziale serwerów, pamięci masowych i rozwiązań sieciowych (ESSN), aby móc szerzej wspierać partnerów handlowych w rozwoju ich biznesu

HP poinformował,żeplanowane jest zapewnienie partnerom handlowym w regionieEMEA(kraje Europy, Afryki i Środkowego Wschodu)  większej pomocywzakresie generowania popytu i obsługi sprzedażyofertyinfrastruktury konwergentnej HP (HP ConvergedInfrastructure)skierowanej do klientów średnich przedsiębiorstw. Działania HPobejmują dwukrotne zwiększenie zatrudnienia wregionalnychoddziałach sprzedaży, współpracujących z partneramihandlowymi i sąone dowodem na zaangażowanie HP w kształtowaniebiznesu tychfirm.

Działania tezapewniająpartnerom wiele korzyści.
• Partnerzy będą uzyskiwać większą liczbę informacji na tematnowychmożliwości sprzedaży.
• HP zapewni partnerom kompleksową pomoc w zakresiesprzedażyrozwiązań ESSN. HP gwarantuje partnerom handlowymwyłączność wzakresie przekazywanych kontraktów.


— We współczesnych, niepewnych warunkachgospodarczych,przedsiębiorstwa szczególnie odczuwają korzyścizwiązane zzastosowaniem infrastruktury konwergentnej HP —powiedział AhmedMouldaia, dyrektor ds. sprzedaży serwerów, pamięcimasowej i sieciw regionie EMEA. — HP dwukrotnie zwiększazatrudnienie w działachsprzedaży, które współpracują z partneramihandlowymi. Pozwoli toszybciej reagować na pytania i prośbypartnerów, identyfikowaćmożliwości biznesowe oraz znajdowaćpotencjalnych klientów wobszarze infrastruktury konwergentnej.

HP będzieaktywnieidentyfikować szanse sprzedaży na rynku SMB. Oferty pomogąklientomw zmniejszeniu całkowitego kosztu posiadaniawdrożonejinfrastruktury informatycznej, wykorzystaniu wirtualizacjiserwerówi pamięci masowej oraz zmniejszeniu kosztów energii iemisjędwutlenku węgla. Nowe możliwości biznesowe będąprzekazywanepreferowanym partnerom HP, specjalizującym się wserwerach, pamięcimasowej i sieciach.

— Współpraca zregionalnymizespołami HP ds. sprzedaży umożliwia uzyskanienajwyższego poziomuprofesjonalizmu i wiedzy o produkcie, jakirzadko ma miejsce wprzypadku innych dostawców — powiedział JonathanValdes, kierownikds. sprzedaży w firmie Kelway w Wielkiej Brytanii,będącejwyspecjalizowanym partnerem HP w zakresie serwerów ipamięcimasowej. — Wkład zespołów HP w pracę z naszymi opiekunamiklientówcałkowicie zmienił sposób współpracy z tą firmą. Proces tendałpozytywne wyniki i spowodował zwiększenie sprzedaży.
Infrastruktura konwergentna HP (Converged Infrastructure)


Infrastruktura ta  pozwala zintegrować istniejące zasobyośrodkaprzetwarzania danych  za pomocą ujednoliconego zarządzaniaorazzapewnia zwirtualizowane, wysoce zautomatyzowane środowiskoIT.Dzięki pulom współużytkowanych zasobów, które mogą byćszybkoudostępnione na potrzeby dowolnych obciążeń, firmyzwiększająelastyczność środowisk i szybciej uzyskują zwrot zinwestycji wsystem IT.

Informacje o HP
HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczącywpływna życie ludzi, biznes i społeczeństwo. Jako największe naświecieprzedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii, HPdostarczaszerokie portfolio produktów, obejmujące drukarki,komputeryosobiste, oprogramowanie, usługi i infrastrukturęinformatyczną.Więcej informacji na temat HP można znaleźć podadresem http://www.hp.com/.


Więcej informacji o HP, w tym łącza do kanałów RSS, możnaznaleźćpod adresem http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.