Nowe zwirtualizowane rozwiązania pamięci masowej HP ograniczają nadmierne rozrastanie się infrastruktury informatycznej

Nadmierne rozrastanie się infrastruktury informatycznej zwiększa jej złożoność, a tym samym powoduje wzrost kosztów operacyjnych. Co więcej, hamuje też wdrażanie innowacji. W konsekwencji firmy wydają obecnie 70% swoich budżetów informatycznych na utrzymanie posiadanej infrastruktury, a tylko 30% na finansowanie nowych rozwiązań usprawniających środowisko IT.

Infrastruktura konwergentna HP (HP Converged Infrastructure) umożliwia eliminację istniejących odizolowanych zasobów i uproszczenie zarządzania ich środowiskiem oraz dalszą integrację całego centrum przetwarzania danych.


Kluczową technologią umożliwiającą firmie wdrożenie infrastruktury konwergentnej jest wirtualna pula współużytkowanych zasobów pamięci masowej. Z myślą o tym HP zaprezentował dwa nowe rozwiązania z serii HP StorageWorks ― HP StorageWorks P4800 BladeSystem SAN i HP StorageWorks Enterprise Virtual Array (EVA) Cluster. Pozwolą one klientom konsolidować serwery, pamięć masową i komputery biurkowe poprzez tworzenie wirtualnych puli zasobów (Virtual Resource Pools). Umożliwi to klientom łatwą realokację zasobów,  zależnie od potrzeb firmy.


HP StorageWorks P4800 BladeSystem SAN
Przedsiębiorstwa walczą również z nadmiernym wzrostem ilości komputerów biurkowych i urządzeń przenośnych.  Dane są teraz rozmieszczone w dużej liczbie urządzeń, co utrudnia zarządzanie nimi, ich zabezpieczanie oraz tworzenie kopii zapasowych. Wirtualizacja urządzeń klienckich może uprościć zarządzanie infrastrukturą IT, podnieść poziom bezpieczeństwa i zmniejszyć ruch w sieci związany z tworzeniem kopii zapasowych.


Tradycyjnie wirtualizacja systemów klienckich wymaga kompleksowej integracji pamięci masowej, serwerów, rozwiązań sieciowych oraz narzędzi do zarządzania. Aby umożliwić sprostanie temu wyzwaniu, HP oferuje pierwszą architekturę referencyjną do wirtualizacji systemów klienckich opartą na infrastrukturze konwergentnej. Tę kompleksową architekturę sprzętowo-programową można skalować, aby umożliwić obsługę tysięcy wirtualnych komputerów biurkowych w ramach skonfigurowanej i przetestowanej fabrycznie prostej infrastruktury modułowej. Architektura referencyjna zapewnia trzykrotne zwiększenie produktywności administratorów infrastruktury informatycznej, obsługę 1600 użytkowników i obniżenie kosztów o 50%. Wymaga też o 60% mniej miejsca niż tradycyjne rozwiązania do wirtualizacji urządzeń klienckich(1).


Integralnym elementem architektury referencyjnej jest nowe rozwiązanie HP StorageWorks P4800 BladeSystem SAN, które udostępnia skalowalną, wspólną pamięć masową na potrzeby konwergentnego środowiska serwerów, pamięci masowej i elementów sieciowych. Nowy system P4800 jest oparty na technologii HP BladeSystem ― oferuje 63 terabajty (TB) pamięci masowej i składa się z czterech pamięci masowych typu blade podłączonych do 140 napędów dyskowych.


Rozwiązanie to oferuje m.in. następujące dodatkowe korzyści: 

 • Szybsze wdrażanie dzięki przetestowanej fabrycznie konfiguracji o dostrojonej wydajności. Konfigurację tę zaprojektowano z myślą o wdrażaniu oprogramowania do wirtualizacji systemów klienckich, w tym oprogramowania Microsoft® Hyper-V wraz z systemem Citrix XenDesktop i środowiskiem VMWare View.

 • Optymalizacja wydajności systemu poprzez równoważenie obciążeń pamięci masowych typu blade i dysków w celu uniknięcia wąskich gardeł w dostępie do pamięci masowej, które występują wtedy, gdy zbyt wielu użytkowników loguje się do sieci w tym samym czasie.

 • Zwiększenie produktywności poprzez rozproszenie zasobów pamięci masowej w wielu ośrodkach, aby zapewnić wyższy poziom ciągłości biznesu. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do danych nawet podczas sytuacji awaryjnych spowodowanych np. przez awarie sieci elektrycznej czy błędy ludzkie.

 • Obniżenie kosztów eksploatacji sieci oraz uproszczenie zarządzania dzięki technologii HP Virtual Connect. Integracja systemu P4800 z obudową HP BladeSystem pozwala uniknąć zewnętrznych przełączników pamięci masowej i kabli, ograniczając zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę informatyczną niezbędną do zarządzania tradycyjnymi rozwiązaniami opartymi na sieci SAN.

 • Ochrona inwestycji, gdyż system P4800 współpracuje z rozwiązaniami do wirtualizacji wszystkich liczących się producentów, w tym także firm Microsoft i VMware.

 • Lepsze wykorzystanie zasobów dzięki wykorzystaniu systemu HP BladeSystem do wspólnego zasilania i chłodzenia.


HP StorageWorks EVA Cluster
HP StorageWorks EVA Cluster to nowe, zintegrowane rozwiązanie składające się z wielu macierzy EVA, które eliminuje zjawisko odseparowanych „wysp" pamięci masowej. EVA Cluster umożliwia klientom zarządzanie jedną pulą zasobów pamięci masowej mieszczącą do 2 petabajtów (PB) danych i złożoną z blisko 2000 dysków.
W rezultacie klienci mogą za pomocą tego rozwiązania skonsolidować nawet o 600% pamięci masowej więcej niż w jednej macierzy EVA, co pozwala uprościć infrastrukturę, poprawia wykorzystanie pojemności i obniża koszty zarządzania. Dzięki udostępnieniu wirtualnej puli pamięci masowej i wspólnego zestawu funkcji pamięci masowej klienci mogą zwiększyć wykorzystanie tej pamięci nawet o 300% oraz obniżyć koszty zarządzania aż o 50%(2).


Rozwiązanie to oferuje m.in. następujące dodatkowe korzyści:

 • Podwyższenie poziomu ciągłości biznesu dzięki oprogramowaniu do przezroczystego przełączania awaryjnego, które zapewnia ciągłość działania aplikacji i dostępność poszczególnych macierzy, aby zagwarantować niezakłócony dostęp do danych.

 • Uproszczenie eksploatacji dzięki oprogramowaniu HP Command View, które pozwala klientom ujednolicić i scentralizować zarządzanie heterogenicznami produktami pamięci masowej.

 • Optymalizacja pojemności i dostępności dzięki wspólnemu zestawowi zaawansowanych funkcji do obsługi pamięci masowej, w tym optymalizacja pojemności przydzielanej poszczególnym aplikacjom (thin provisioning) w celu maksymalnego wykorzystania pamięci masowej, a także replikacja oparta na sieci na potrzeby przełączania awaryjnego na zdalne ośrodki.


Więcej informacji na temat nowych zwirtualizowanych rozwiązań pamięci masowej HP można znaleźć pod adresem www.hp.com/storage/highlights.

Ceny i dostępność(3)
Rozwiązania pamięci masowej HP są teraz dostępne w następujących cenach (ceny katalogowe najprostszych konfiguracji):

 • HP StorageWorks P4800 BladeSystem SAN   780 000 PLN

 • HP StorageWorks EVA Cluster(4)    228 772 PLN

Informacje o HP
HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes i społeczeństwo. Jako największe na świecie przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii, HP dostarcza szerokie portfolio produktów, obejmujące drukarki, komputery osobiste, oprogramowanie, usługi i infrastrukturę informatyczną. Więcej informacji na temat HP można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/.


Więcej informacji o HP, w tym łącza do kanałów RSS, można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/.

(1) Na podstawie wewnętrznych analiz HP.
(2) Na podstawie artykułu przeglądowego IDC pt. „The Business Value of Storage Virtualization: Scaling the Storage Solution; Leveraging the Storage Investment” (Korzyści biznesowe wynikające z wirtualizacji pamięci masowej: skalowanie rozwiązania pamięci masowej; wykorzystanie inwestycji w pamięć masową), luty 2009 r.
(3) Szacunkowe ceny detaliczne w Stanach Zjednoczonych. Ceny rzeczywiste mogą się różnić.
(4) Cena dotyczy tylko zestawu EVA Cluster Base Starter Kit. Cena rzeczywista zależy od wybranej konfiguracji (czy klient zdecyduje się na dwie macierze EVA i ile napędów dyskowych oraz przełączników zamówi).

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.