Informacja prasowa: 15.04.2010

HP IPG wprowadza zmiany w programie partnerskim

dział Druku i Przetwarzania Obrazu (IPG - Imaging and Printing Group) firmy HP przedstawił nowe założenia Programu Partnerskiego oraz narzędzia wzbogacające ofertę druku biznesowego. Zmiany mają na celu uproszczenie i optymalizację dostępu, zamawianie, przetwarzanie wniosków i zarządzanie kontraktami, zarówno po stronie partnerów, jak i klientów. Inicjatywa ta, będąca istotnym elementem strategii kanału partnerskiego HP, wpisuje się w trend dążenia do wzrostu efektywności i obniżenia kosztów funkcjonowania firm.

Wprowadzane zmiany to następny krok w przebudowie oferty kontraktowej HP.  Partnerzy w kanale dystrybucyjnym zyskają dostęp do nowoczesnych, światowej jakości rozwiązań, które spełniają oczekiwania rynku druku, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów inwestycyjnych.

Nowa struktura ułatwia partnerom dostarczanie całej gamy ofert kontraktowych, będących bezpośrednią reakcją na zapotrzebowanie rynku. Należą do niej m.in. programy Channel-led Pay-per-Usage (CLPPU), Smart Printing Service (SPS) i Pay-For-Print (PFP). Te kompleksowe usługi uwalniają firmy od konieczności codziennego zarządzania flotą urządzeń, poczynając od monitorowania wydajności, poprzez wymianę materiałów eksploatacyjnych, aż po konserwację.

„Portfolio usług HP sprawia, że nasi partnerzy mogą dostarczać sprzęt i oprogramowanie, które pomagają firmom zmniejszać koszty i podnosić wydajność obsługi IT, poprawiając wyniki finansowe całego przedsiębiorstwa” – mówi Richard Ford, Sales and Solutions Enablement Manager, EMEA.
Przegląd programu
Każde z rozwiązań kontraktowych HP, bazujące na doświadczeniu firmy jako największego na świecie dostawcy usług zarządzania drukiem , przyczynia się do stworzenia optymalnego, efektywnego kosztowo środowiska druku. Autoryzowani Partnerzy HP będą blisko współpracować z klientami, aby decydować, które rozwiązanie jest najlepiej dopasowane do możliwości partnera i wymogów klienta.

­ Program PFP dotyczy wyłącznie kontraktów na materiały eksploatacyjne. HP udostępnia partnerom infrastrukturę do pomiarów i zarządzania kontraktami. PFP automatyzuje wszystkie zamówienia, realizację, fakturowanie i utylizację materiałów eksploatacyjnych. Wykrywa moment, gdy poziom tuszu/tonera we wkładach spada poniżej określonego poziomu i automatycznie zamawia materiały na wymianę, które są dostarczane w ciągu 48 godzin.
­ Program CLPPU został zaprojektowany dla partnerów, którzy mają lub są gotowi zainwestować w infrastrukturę do pomiaru i rozliczania kosztów druku w oparciu o koszt za stronę.  HP zapewnia dostęp do niezawodnych komponentów, takich jak sprzęt, materiały eksploatacyjne oraz usługi. Partnerzy oferują je klientom w ramach kontraktów typu „koszt za stronę”, wykorzystując w tym celu własną infrastrukturę.
­ Program SPS jest przeznaczony dla partnerów, którzy są w stanie kompleksowo zarządzać złożonymi rozwiązaniami druku dla firm, w ramach których HP dostarcza infrastrukturę dostosowaną do określonych potrzeb klienta. HP zapewnia niezbędną infrastrukturę, dostęp do komponentów, takich jak urządzenia, materiały eksploatacyjne i usługi, zaś partnerzy sprzedają je klientom w ramach kontraktów uzależnionych od potrzeb druku danej firmy.

„Dobrze zaprojektowana sieć drukarek umożliwia bieżące monitorowanie urządzeń, czasu ich bezawaryjnej pracy, a także raportowanie liczby wydrukowanych stron i poziomu wykorzystania materiałów eksploatacyjnych” – stwierdza Richard Ford. Dodaje również: „Szczegółowe dane na temat efektywności sieci mogą posłużyć do usprawnienia zarządzania infrastrukturą, co potencjalnie przekłada się na znaczne oszczędności dla organizacji.”

Restrukturyzacja działu dystrybucyjnego HP
Powyższe rozwiązania kontraktowe idealnie wpisują się w zrestrukturyzowaną organizację kanału dystrybucyjnego HP, która jest teraz lepiej dopasowana do struktury biznesowej firmy.  Odpowiedzialność za dystrybucję w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) nie będzie już leżała po stronie Solution Partners Organization (SPO), ale po stronie każdego z działów biznesowych:  Imaging and Printing (IPG), Personal Systems Group (PSG), Enterprise Servers and Storage (ESS) oraz Technology Services (TS).  Zmiany te mają na celu wzmocnienie relacji z dystrybutorami poprzez bardziej skoncentrowane podejście do sprzedaży, jej wyższą przewidywalność i konsekwencję w realizacji procesów biznesowych. 

HP oczekuje, że reorganizacja ta:
­ Poprawi dopasowanie między regionalnymi i lokalnymi zespołami handlowymi HP, co przyspieszy podejmowanie decyzji i realizację działań
­ Polepszy wsparcie sprzedażowe ze strony HP
­ Zwiększy odpowiedzialność
­ Pozwoli w bardziej czytelny sposób skoncentrować się na strategiach wzrostu biznesowego

Nowe rozwiązania organizacyjne mają zwiększyć efekty programu partnerskiego, tak aby partnerzy HP mogli skuteczniej konkurować w realiach współczesnego rynku. HP będzie nadal gwarantować swoim partnerom przodującą na rynku ofertę produktów i programów, co przełoży się na wzrost  wyników sprzedaży w roku 2010 i latach następnych.
(1) Badanie IDC obejmujące wielu klientów, wrzesień 2009 r. W badaniu tym usługi zarządzania drukiem (MPS) definiuje się jako roczne lub wieloletnie kontrakty z zewnętrznym dostawcą na outsourcing zarządzania flotą co najmniej jednofunkcyjnych drukarek bądź urządzeń wielofunkcyjnych (MFP). Umowy takie muszą obejmować usługi o wartości dodanej, wykraczające poza standardowe naprawy oraz uzupełnianie zapasów toneru/atramentu. Usługi o wartości dodanej obejmują: usługi instalacyjne (dla drukarek, skanerów, MFP itd.); zarządzanie cyklem eksploatacji drukarek, skanerów, MFP itd.; monitoring i raportowanie na temat wykorzystania urządzeń drukujących; dział wsparcia dla urządzeń drukujących; personel techniczny w siedzibie klienta, świadczący wsparcie w zakresie urządzeń drukujących i dla użytkowników; własność urządzeń drukujących po stronie usługodawcy; rozwiązania doradcze i wdrożeniowe w zakresie infrastruktury dokumentów, produkcji, obiegu pracy lub poprawy efektywności procesów biznesowych intensywnie korzystających z dokumentów. Kontrakty są podpisywane z głównymi dostawcami.
 

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.