Informacja prasowa: 02.03.2010

HP zwiększa wydajność operacyjną środowisk centrów danych z uwzględnieniem ograniczonych zasobów

HP zwiększa wydajność operacyjną środowisk centrów danych z uwzględnieniem ograniczonych zasobów

Warszawa, 1 marca 2010 r. – Z myślą o małych i średnich centrach danych HP wprowadził szereg usług, które zwiększają wydajność, umożliwiają elastyczniejsze wykorzystanie budżetu IT i gwarantują spełnienie wymagań w zakresie poziomu usług.

Dzięki tej ofercie usług HP właściciele małych i średnich centrów danych mogą zmaksymalizować zwrot z inwestycji i szybko wprowadzać zmiany bez zatrudniania dodatkowego personelu. Usługi upraszczają zarządzanie środowiskami heterogenicznymi, pozwalając klientom wykorzystać innowacyjne modele dostarczania usług, takich jak wirtualizacja i cloud computing.

HP wprowadził również elastyczne opcje nabywania niestandardowych usług technologicznych, które przynoszą korzyści zarówno klientom, jak i resellerom.

Zespoły w centrach danych mają do czynienia z coraz większymi i bardziej złożonymi środowiskami, zwłaszcza kiedy wdrażają wirtualizację z wykorzystaniem różnych platform i systemów operacyjnych — powiedział Ron Silliman, starszy analityk w firmie Gartner, Inc. — Problemy te nasilają się w firmach z małymi i średnimi centrami danych, które dysponują ograniczonym budżetem i personelem. Aby ograniczyć ryzyko i uzyskać lepsze wyniki finansowe, organizacje powinny przyjąć takie podejście do wydajności operacyjnej, które uwzględnia całe środowisko.

Pełna niezawodność dzięki wyższej wydajności operacyjnej

Potrzeba stałej dostępności współdzielonych i zwirtualizowanych zasobów technologicznych oznacza nacisk na szybkość, efektywność i całodobową dyspozycyjność. HP dostarcza usługi, które pomagają klientom zyskać ściślejszą kontrolę i lepszy wgląd w każdą z możliwości wsparcia w skali całego środowiska.

—   Usługi HP Multivendor Support Services (MVSS)pomagają klientom zwiększyć poziom usług i ograniczyć złożoność zarządzania heterogenicznymi środowiskami technologicznymi. HP upraszcza wsparcie za sprawą jednej, zintegrowanej umowy serwisowej, zarządzając wszystkimi kontraktami z dostawcami, przyjmując odpowiedzialność za umowy i wyznaczone mierzalne cele SLA.

—   Usługa HP Insight Remote Supportoferuje szybsze rozwiązywanie problemów, ograniczając przestoje i minimalizując ryzyko poprzez całodobowe zdalne monitorowanie, diagnostykę i zapobieganie problemom. Oprócz pełnej gamy swoich serwerów i pamięci masowych HP wspiera wybrane serwery IBM i Dell, system Sun Solaris na serwerach HP ProLiant oraz sieci telefoniczne IP firmy Cisco.

—   Usługa HP Active Chatzapewnia szybsze rozwiązywanie problemów poprzez możliwość porozmawiania w czasie rzeczywistym z konsultantem za pośrednictwem strony internetowej na tematy dotyczące wybranych serwerów i pamięci masowych HP.

—   Usługa HP Data Center Training Symposiumzwiększa wydajność personelu za sprawą indywidualnie opracowanego planu szkoleniowego.

Zwiększanie mocy obliczeniowej, obniżanie kosztów energii

Usługi pozwalające na analizowanie środowisk informatycznych, zaprojektowane z myślą o centrach danych o powierzchni nie większej niż 500 metrów kwadratowych pozwalają na zwiększenie mocy obliczeniowej przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów energii.

—   Usługa Basic Capacity Analysis for Smaller Footprints Assessmentpomaga menedżerom ośrodków obliczeniowych w efektywniejszej alokacji zasobów, dostarczając ilościowych informacji o ich potencjale obliczeniowym i dostępności.

—   Usługa Infrastructure Condition and Capacity Analysis for Smaller FootprintsAssessment pomaga klientom zidentyfikować zagrożenia i potrzeby związane z mocą obliczeniową oraz zrozumieć, co muszą zrobić, aby wprowadzić pozytywne zmiany.

—   Usługa Energy Efficiency Analysis for Smaller Footprints Assessmentumożliwia klientom zmniejszenie zużycia energii w celu obniżenia kosztów oraz ograniczenia wpływu infrastruktury technologicznej na środowisko naturalne. HP jest unikatowy pod tym względem, że jego inżynierowie potrafią ocenić całe środowisko, obejmujące zarówno komponenty informatyczne jak i wszystkie elementy infrastruktury ośrodków obliczeniowych, aby zmaksymalizować wyniki i zminimalizować ryzyko.

Elastyczne opcje zakupu

HP uprościł proces nabywania usług technologicznych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, aby pomóc im w lepszym zarządzaniu ograniczonymi zasobami oraz czerpaniu korzyści biznesowych z infrastruktury technologicznej.

—   Jednostki usług HPmaksymalizują zwrot z inwestycji technologicznych i wspomagają rozwój biznesowy. HP ułatwiła partnerom odsprzedawanie świadczonych przez firmę usług, oferując indywidualne umowy o zakres prac jako łatwe do nabycia jednostki usług HP Care Pack Services. Niestandardowe usługi HP, które można nabyć w ramach tego modelu, to m.in. relokacja, integracja, obsługa i usprawnianie infrastruktury technologicznej.

—   Usługi HP Proactive Select Servicespozwalają klientom przejść na bardziej elastyczny model budżetowy i korzystać z eksperckiej wiedzy na żądanie, w miarę ewoluujących potrzeb. Do menu 90 usług HP doszła usługa instalowania aktualizacji wbudowanego oprogramowania serwerów, internetowe seminaria techniczne, kontrola kondycji wirtualnej biblioteki taśm VTL oraz usługa aktualizacji LeftHand SAN/iQ.

Klienci mogą skorzystać z usług HP, aby uzyskać wysoką sprawność operacyjną w centrum danych i lepiej wykorzystać zasoby, co pozwoli im skupić się na innowacjach technologicznych, które stymulują rozwój i zapewniają firmie przewagę konkurencyjną — powiedziała MaryMcCoy, wiceprezes działu Technology Services w HP.

Usługi te są świadczone bezpośrednio przez HP oraz przez jej sieć resellerów.

Więcej informacji o usługach dla centrów danych oferowanych przez dział HP Technology Servicesmożna znaleźć pod adresem: www.hp.com/services/evolvingdatacenter.

Informacje o HP

HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mająznaczący wpływ na życie ludzi, biznes i społeczeństwo. Jako największe na świecie przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii, HP dostarcza szerokie portfolio produktów, obejmujące drukarki, komputery osobiste, oprogramowanie, usługi i infrastrukturęinformatyczną. Więcej informacji na temat HP można znaleźćpod adresem http://www.hp.com/.

Więcej informacji o HP, w tym łącza do kanałów RSS, można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/.

Kontakt:

 

Biuro prasowe:

Anna Wardziak

Senior Account Manager

Sigma International Ltd.

+ 48 608 314 617

anna.wardziak@sigma.com.pl

 

Agnieszka Chacińska

Junior Account Manager

Sigma International Ltd.

+48 602 64 88 33

agnieszka.chacinska@sigma.com.pl

 

HP:

Ewa Lis-Jeżak

HP Enterprise Business 

PR Manager

+22565 7936

Hewlett-Packard Polska

UBC II

ul. Szturmowa 2A

02-678 Warszawa

Ewa.lis@hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.