HP tworzy dla sektora średnich banków i banków spółdzielczych lokalne centrum przetwarzania transakcji bankowych w chmurze obliczeniowej

System HP Core Banking in Cloud wyznacza nowy standard dostępu do bankowości

Warszawa, 27 maja 2013 r. — Firma HP Polska poinformowała, że w odpowiedzi na potrzeby użytkowników bankowości detalicznej dział HP Enterprise Services rozpoczął realizację planu wprowadzenia systemu obsługującego transakcje bankowe i płatnicze dostępnego w chmurze, pod nazwą HP Core Banking in Cloud.

System obsługi transakcji bankowych oraz operacji płatniczych dzięki umiejscowieniu w chmurze pozwoli instytucjom bankowym na poprawę elastyczności dostępu do operacji bankowych i umożliwi rozbudowę portfela o innowacyjne produkty finansowe.

HP Core Banking in Cloud to pionierski projekt opracowany przez HP Polska wspólnie ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi. Projekt zakłada stworzenie dostępu do usług bankowych z wykorzystaniem katalogu usług związanych z systemami: centralnym systemem transakcyjnym, elektronicznymi kanałami kontaktu (chatterbot), bankowością internetową klienta indywidualnego, bankowością internetową klienta instytucjonalnego, bankowością mobilną i platformą rozwoju produktów finansowych. Platforma obsługi transakcji finansowych powstała w oparciu o renomowane produkty firm HP (HP MT Internet Banking, HP ProductXPress, HP Chatterbot, HP MTM Mobile Banking) i Sopra (SBS). Partnerem wdrożeniowym HP Polska jest firma Sopra Banking Software, odpowiedzialna za rozwój techniczny głównego produktu systemu. Hewlett-Packard na własnej platformie technologicznej HP Cloud dokona integracji systemu Sopra Banking Suite z platformą definicji usług i systemem rozliczeniowym HP Cloud.

Ten innowacyjny projekt umożliwi wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń Hewlett-Packard Polska i Sopra Banking Software w obszarze budowy procesów i operacji związanych z zapewnieniem możliwości obsługi portfela produktów bankowych klientów. Ponadto, oferowane rozwiązanie pozwoli instytucjom finansowym na wykorzystanie potencjału ekonomicznego i intelektualnego na prowadzenie działalności biznesowej.

W erze usprawniania systemów back office specjalizacja i niszowy charakter procesów może być źródłem optymalizacji kosztowej dla instytucji finansowych. Teraz, oddanie w obsługę standardowych procesów bankowych partnerowi zewnętrznemu, umożliwi instytucjom skupienie się na procesie badań i rozwoju innowacyjnych, konkurencyjnych produktów bankowych. Analiza sposobu eksploatacji systemów transakcyjnych przeprowadzona przez HP Polska wskazuje na wysoki poziom optymalizacji procesów back-office w prawie wszystkich polskich bankach i praktyczną utratę możliwości stworzenia przewagi konkurencyjnej w tym obszarze.

Artur Wieretiło, Dyrektor Działu Enterprise Services HP Polska podkreśla otwarty charakter oraz nowatorskie cechy rozwiązania: „Wykorzystanie efektywnych kosztowo usług platformy bankowej HP tworzy nową jakość pod względem wygody, kosztu, dostępności, bezpieczeństwa i spełnienia oczekiwań klienta. Połączenie systemów bankowości transakcyjnej i mobilnej w ramach jednej platformy dostępnej w chmurze obliczeniowej to prawdziwy przełom. Inicjatywy tego typu pojawiać się będą stopniowo na naszym rynku, ale to firma HP Polska wypracowała tak kompleksowe rozwiązanie, że wyprzedza ono znacząco dostępne i planowane produkty z dziedziny outsourcingu. System jest technologicznie i operacyjnie gotowy na przyłączenie kolejnych uczestników rynku, w tym banków średniej wielkości i banków sektora spółdzielczego. Dzięki temu możliwe jest stworzenie lokalnej platformy bankowości transakcyjnej o wysokim potencjale popularyzacji. Polska dołącza tym samym do krajów, w których platformy przetwarzania w chmurze mają szansę stać się masowo stosowanym sposobem obsługi transakcji związanych z ekploatacją produktów bankowych.”.

Plan uruchomienia platformy HP Core Banking in Cloud przewiduje w pierwszej fazie obsługę następujących obszarów:

  • Obsługa podstawowych produktów bankowych – konta osobiste, rachunki ROR i kredyty gotówkowe, limity kredytowe w koncie, etc.
  • Obsługa księgi głównej i systemów raportowych
  • Pośrednictwo w obsłudze kart płatniczych
  • Obsługa kanału komunikacyjnego w internecie (komunikacja w języku narodowym)
  • Zarządzanie aplikacją bankowości mobilnej
  • Obsługa dostępu internetowego klientów do bankowości klienta detalicznego lub instytucjonalnego

Dogłębna wiedza i długoletnie doświadczenie firm HP i Sopra w dziedzinie outsourcingu umożliwiają kształtowanie strategii operacyjnej klientów centrum obliczeniowego. Dodatkowo stwarzają możliwości dostosowania funkcjonowania działów operacyjnych instytucji finansowych do indywidualnych preferencji klientów z uwzględnieniem warunków biznesowych i legislacyjnych, w których działają. Platforma HP Core Banking in Cloud ma zapewnić lokalnym organizacjom finansowym obsługę przez wysoce wykwalifikowanych pracowników oraz dostęp do najnowszych technologii stosowanych w sferze bankowych usług biznesowych.

„Koszty związane z utrzymaniem systemów transakcyjnych i aplikacji zarządzających produktami finansowymi często przekraczają koszty nabycia i wdrożenia nowoczesnych systemów centralnych. Korzystając z elastyczności nowej architektury aplikacyjnej (w większości przypadków o dużych możliwościach adaptacyjnych) instytucje finansowe mogą korzystać z efektywniejszych modeli ekonomicznych związanych z eksploatacją tego typu rozwiązań. Prawdziwą zaś rewolucję stanowi budowa krajowej platformy usług transakcyjnych zapewniających możliwość dywersyfikacji i konkurencyjności portfeli produktowych banków, przy jednoczesnej zwiększonej efektywności kosztowej całego rozwiązania skutującej niższą ceną jednostkową za pojedyczną obsługiwaną transakcję swojego klienta” – podsumował Tammo Van Leeuwen, dyrektor działu rozwoju rynku firmy Sopra.

Informacje o HP
HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes, instytucje rządowe i społeczeństwo. Jako największa na świecie firma technologiczna, HP dostarcza szerokie portfolio produktów, obejmujące urządzenia drukujące, komputery osobiste, a także oprogramowanie, usługi i infrastrukturę informatyczną, które umożliwiają przedsiębiorstwom i instytucjom rozwiązywanie ich problemów. Więcej informacji na temat HP można znaleźć pod adresem www.hp.pl.

Informacje o Sopra
Sopra Banking Software jest liderem w dostarczaniu oprogramowania branżowego i usług dla banków i innych instytucji finansowych. Oferowane rozwiązania używane są przez ponad 500 klientów w ponad 70 krajach zapewniając im efektywność, możliwość obsługi bogatych portfeli produktów i możliwość szybkiej realizacji transakcji w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe. Firma istnieje na rynkach finansowych od lat w ramach różnych rozpoznawalnych marek w ramach jednej grupy kapitałowej: Callataÿ & Wouters, Delta Informatique i Tieto Financial Services UK. Grupa Sopra Banking Software zatrudnia 1700 wykwalifikowanych ekspertów i jest członkiem organizacji Sopra Group – lidera w obszarze konsultingu, dostarczaniu usług IT i rozwoju oprogramowania branżowego, zatrudniającej w Europie 14000 pracowników i generującej przychód w wartości ponad 1217 miliarda Euro w roku 2012.

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements, including but not limited to statements of the plans, strategies and objectives of management for future operations; any statements concerning expected development, performance, market share or competitive performance relating to products and services; any statements regarding anticipated operational and financial results; any statements of expectation or belief; and any statements of assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include macroeconomic and geopolitical trends and events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the development and transition of new products and services and the enhancement of existing products and services to meet customer needs and respond to emerging technological trends; the execution and performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; the protection of HP’s intellectual property assets, including intellectual property licensed from third parties; integration and other risks associated with business combination and investment transactions; the hiring and retention of key employees; assumptions related to pension and other post-retirement costs and retirement programs; the execution, timing and results of restructuring plans, including estimates and assumptions related to the cost and the anticipated benefits of implementing those plans; the resolution of pending investigations, claims and disputes; and other risks that are described in HP’s filings with the Securities and Exchange Commission, including HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 31, 2012. HP assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements.

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Kontakty dla mediów

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.