Informacja prasowa: 12.04.2012

Konwergentna chmura HP oferuje elastyczność bez kompromisów

Nowa oferta to swoboda wyboru, poczucie bezpieczeństwa i spójność środowisk hybrydowych

Warszawa, 12 kwietnia 2012 r. — HP zaprezentował konwergentną chmurę HP (HP Converged Cloud), pierwszy w branży hybrydowy model świadczenia usług i ofertę produktów opartą na zintegrowanej architekturze, obejmującą tradycyjną infrastrukturę IT oraz chmury prywatne, zarządzane i publiczne.

Stworzona z myślą o dużych przedsiębiorstwach konwergentna chmura HP obejmuje swym zasięgiem infrastrukturę i aplikacje, oferując zalety chmury, które uwzględniają:

  • swobodę wyboru — dzięki wykorzystaniu otwartych standardów zapewniających obsługę wielu systemów wirtualizacji, systemów operacyjnych i środowisk programistycznych, a także możliwości korzystania z heterogenicznej infrastruktury i współpracy z siecią partnerów;

  • poczucie bezpieczeństwa — dzięki zastosowaniu narzędzi do zarządzania i zabezpieczeń, które obejmują dane, aplikacje i infrastrukturę;

  • spójność — dzięki zintegrowanej, wspólnej architekturze.

Konwergentna chmura HP łączy najlepszą w branży infrastrukturę konwergentną HP, konwergentne zabezpieczenia i narzędzia HP do zarządzania (HP Converged Management and Security) oraz konwergentną platformę informacji (Converged Information) i sprawdzoną technologię OpenStack™.

Konwergencja przetwarzania w chmurze oraz łatwość zdalnego i mobilnego dostępu do zasobów zmienia sposób tworzenia infrastruktur, opracowywania aplikacji i dostarczania danych” — powiedział Bill Veghte, dyrektor ds. strategii i wiceprezes działu oprogramowania HP (HP Software). „Konwergentna chmura HP pozwala firmom zagregować zestaw usług pochodzących z chmur prywatnych, publicznych i zarządzanych z istniejącą  infrastrukturą IT, tworząc w ten sposób zintegrowane środowisko hybrydowe, które będzie szybko dostosowało się do zmieniających się wymagań”.

Przeprowadzone niedawno badanie uwidacznia konieczność zmiany podejścia
Badanie przeprowadzone na zlecenie HP dowodzi, że wiele firm zmienia obecnie sposób udostępniania usług. Analitycy podkreślają również fakt, że przetwarzanie w chmurze jest coraz częściej wykorzystywane bez ubiegania się o zielone światło ze strony działu IT.

Z badania wynika, że w niemal co drugiej firmie średniej i dużej wielkości uruchamiane są rozwiązania do przetwarzania w chmurze, które nie zostały sprawdzone i zatwierdzone przez firmowych informatyków. 18% ankietowanych nie miało natomiast pewności, czy dział IT zatwierdził ich rozwiązanie do użytku firmowego. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że według przewidywań do 2020 r. liczba modeli chmur prywatnych i publicznych ulegnie podwojeniu, przedsiębiorstwa pragnące odnieść sukces będą musiały znaleźć sposób na wykorzystanie tych modeli bez zwiększania złożoności i stopnia ryzyka swoich środowisk.

Konwergentna chmura HP — nowa oferta
Publiczna chmura HP dla nowej generacji aplikacji sieciowych — od 10 maja dział usług przetwarzania w chmurze HP (HP Cloud Services) będzie oferował infrastrukturę publicznej chmury HP jako usługę w publicznej wersji beta. Ta pierwsza oferta udostępnia jednostki przetwarzania lub maszyny wirtualne oraz skalowalną pamięć masową online na żądanie, a także dostarczanie buforowanej treści użytkownikom. Dzięki temu programiści mogą wdrażać usługi w kilka minut, płacąc przy tym wyłącznie za wykorzystane zasoby. Tego samego dnia dział usług przetwarzania w chmurze HP udostępni jako prywatną wersję beta dwie dodatkowe oferty infrastruktury oferowanej w formie usługi: usługę relacyjnej bazy danych dla systemu MySQL i usługę bloków pamięci masowej, która ułatwi przenoszenie danych między jednostkami przetwarzania.

Zarządzanie hybrydowymi środowiskami świadczenia usług — nowy katalog szablonów HP Cloud Maps rozszerza zintegrowaną, otwartą platformę HP. Udostępnia prekonfigurowane szablony aplikacji, które można wdrożyć przez naciśnięcie jednego przycisku. W połączeniu z platformą HP CloudSystem rozwiązania te mogą skrócić czas tworzenia nowych usług w chmurze dla aplikacji biznesowych z kilku miesięcy do kilku minut.

Aby ułatwić testowanie tych aplikacji, HP zaprezentował również rozwiązanie HP Service Virtualization 2.0. Oprogramowanie to umożliwia klientom testowanie jakości i wydajności aplikacji udostępnianych w chmurze oraz rozwiązań mobilnych, nie zakłócając przy tym pracy systemów produkcyjnych. Jest to możliwe dzięki korzystaniu z usług o ograniczonym dostępie w środowisku wirtualnym, które oferuje symulacje rzeczywistych rozwiązań.

Z myślą o eliminacji wąskich gardeł, które często występują podczas opracowywania nowych usług udostępnianych w chmurze w złożonych sieciach starszego typu, HP wprowadza wirtualne sieci aplikacji (HP Virtual Application Networks). Rozwiązanie to przyspiesza opracowywanie aplikacji, automatyzuje zarządzanie i gwarantuje zgodność z umowami o poziomie usług sieciowych podczas udostępniania aplikacji w chmurze i rozwiązań wirtualnych w całej architekturze HP FlexNetwork.

Aby pomóc klientom maksymalne wykorzystać zalety tych sieci, HP wprowadza do oferty dwie nowe usługi sieciowe. Usługa ochrony sieci wirtualnych HP (HP Virtual Network Protection Service) pozwala stworzyć podstawę zabezpieczeń w warstwie zarządzania wirtualizacją sieci w oparciu o najlepsze procedury, co pomaga zniwelować typowe zagrożenia. Usługa optymalizacji chmury (HP Network Cloud Optimization Service) pomaga natomiast klientom w udoskonaleniu posiadanych sieci, aby poprawić udostępnianie usług w chmurze nawet o 93% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami.

Z myślą o klientach, którzy nie chcą sami zarządzać swoimi chmurami, HP przygotował nowe usługi przetwarzania w chmurze dla dużych przedsiębiorstw (HP Enterprise Cloud Services). Teraz obejmują one również rozwiązania dla chmur prywatnych oraz narzędzia zapewniające ciągłość biznesową i zunifikowaną komunikację. Klienci mogą również zdecydować się na outsourcingowe usługi zarządzania chmurą i ofertę zaufanego dostawcy, aby korzystać z usług na żądanie lub z atrakcyjnych modeli cenowych. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na inne istotne projekty.

Oprócz tej kompleksowej oferty HP dysponuje także szerokim doświadczeniem w dziedzinie przetwarzania w chmurze. Należąca do HP firma Autonomy poinformowała niedawno, że jej chmura prywatna osiągnęła kolejny punkt przełomowy pod względem ilości przetwarzanych danych. Ta prywatna chmura bazuje na stworzonej przez Autonomy platformie Intelligent Data Operating Layer (IDOL) i zawiera obecnie ponad 50 PB danych obejmujących treści internetowe, filmy, pocztę elektroniczną i multimedia. Dane te są przechowywane na 6500 serwerach w 14 centrach przetwarzania danych rozsianych po całym świecie.

Kolejnym rozszerzeniem oferty HP są nowe usługi HP Engineering Cloud Transformation. Ułatwią one zespołom opracowującym produkty i ekipom projektowym wykorzystanie możliwości chmury w celu zwiększenia wydajności pracy i szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów. Dostępne są również nowe kursy Cloud Security Alliance, dzięki którym klienci zdobędą wiedzę umożliwiającą im unikanie potencjalnych problemów z bezpieczeństwem w chmurach.

Więcej informacji na temat nowych rozwiązań i usług HP stworzonych z myślą o przetwarzaniu w chmurze można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/convergedcloud2012.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.