Informacja prasowa: 29.11.2011

Stanowisko HP w związku z nieprecyzyjnymi informacjami na temat potencjalnych luk w zabezpieczeniach niektórych drukarek HP LaserJet

Drukarki HP LaserJet wyposażone są w rozwiązanie „thermal breaker”, pełniące funkcję termicznego wyłącznika instalacyjnego, którego zadaniem jest zapobieganie przegrzaniu. Zmiany w oprogramowaniu sprzętowym lub wskazywana w doniesieniach prasowych luka w zabezpieczeniach nie mogą mieć wpływu na jego działanie.

HP faktycznie stwierdziło występowanie potencjalnej luki w zabezpieczeniach niektórych modeli drukarek HP LaserJet, ale żaden z klientów nie zgłosił przypadku nieupoważnionego dostępu. Luka ta dotyczy wybranych modeli HP LaserJet, które podłączone są do publicznej sieci internetowej bez firewalla. W sieciach prywatnych, niektóre drukarki mogą być zagrożone, jeśli zaufany użytkownik sieci podejmie celową próbę modyfikacji oprogramowania sprzętowego. W przypadku systemów Linux lub Mac, może wystąpić sytuacja, gdzie specjalnie sformatowane, nieprawidłowe zlecenie wydruku uruchomi aktualizację oprogramowania sprzętowego.

HP przygotowuje aktualizację oprogramowania sprzętowego, która wyeliminuje ten problem. Firma będzie aktywnie informować o kolejnych krokach klientów i partnerów, którzy mogą być dotknięci tą sytuacją.

Tymczasem HP ponownie zachęca do przestrzegania dobrych praktyk z zakresu zabezpieczania urządzeń, czyli umieszczania drukarek za firewallem, a także, tam, gdzie to możliwe, do wyłączenia funkcji zdalnego wczytywania aktualizacji oprogramowania sprzętowego na narażonych drukarkach.
Wszystkie urządzenia pracujące w sieci potencjalnie są narażone na problemy z bezpieczeństwem. HP traktuje te zagrożenia bardzo poważnie, niezależnie od tego, jak małe może być ryzyko. To właśnie nieustająca koncentracja na klientach i kultura inżynieryjnej doskonałości definiują HP i markę LaserJet.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.hp.com/go/secureprinting.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.