Everybody on HP

Rozwiązania terminalowe

Czas na nową koncepcję pracy z komputerem

Rozwiązania terminalowe dla usług finansowych

Dzięki przechowywaniu danych w lokalizacji zdalnej oraz brakowi ruchomych części podatnych na usterki rozwiązania terminalowe HP dla usług finansowych oferują bezpieczeństwo i niezawodność kluczowe w działalności podmiotów z sektora finansowego. Terminale firmy HP wyposażono w najlepsze funkcje zabezpieczeń chroniące przed potencjalnie szkodliwymi działaniami, takimi jak pobieranie danych przez nieuprawnione osoby, udostępnianie plików czy instalowanie przez użytkowników niezatwierdzonych lub szkodliwych aplikacji. Firma HP dysponuje nawet bezpiecznymi specjalistycznymi terminalami do obsługi najbardziej zaawansowanych aplikacji finansowych.

Mniejsze ryzyko

  • Rozwiązania terminalowe dla usług finansowych pomagają utworzyć niezawodną i łatwą w zarządzaniu infrastrukturę komputerową zapewniającą bezpieczne przechowywanie poufnych danych klientów i firmy.
  • Scentralizowana ochrona danych pomaga zaspokoić specyficzne wymagania ustawowe i regulacyjne obowiązujące w branży usług finansowych.
  • Rozwiązania terminalowe dla usług finansowych ułatwiają przywracanie sprawności systemów po awarii, dzięki czemu poziom ryzyka podczas świadczenia usług bankowych jest minimalny.

Uproszczone zarządzanie

  • Centralne przechowywanie danych i zarządzanie nimi pozwalają lepiej kontrolować całą infrastrukturę informatyczną.
  • Z kolei łatwość wdrażania i wysoka niezawodność pozwalają odciążyć pracowników działów informatycznych od czasochłonnych zadań naprawczych i administracyjnych, umożliwiając skupienie się na całościowej poprawie efektywności środowiska.

Zapoznaj się z analizą przypadku zastosowania rozwiązań terminalowych dla usług finansowych: