Everybody on HP

Rozwiązania terminalowe

Czas na nową koncepcję pracy z komputerem

Rozwiązania terminalowe dla oświaty

Rozwiązania terminalowe dla oświaty umożliwiają dostarczenie najnowszych technologii na każdą ławkę w sali lekcyjnej. Szkoły i uczelnie na całym świecie wybierają rozwiązania terminalowe o wszechstronnych możliwościach obsługi. Dają one nauczycielom, wykładowcom i administratorom pełną kontrolę nad procesem edukacyjnym, poprawiają jakość nauki, a dzięki ograniczeniu kosztów zarządzania i konserwacji pomagają zmieścić się w niskich oświatowych budżetach.

Duże korzyści dla działu informatycznego dzięki rozwiązaniom terminalowym dla oświaty

  • Odciążenie pracowników działu informatycznego z czasochłonnych zadań wdrożeniowych i administracyjnych, a co za tym idzie — poprawa efektywność i wydajność ich pracy.
  • Ochrona poufnych danych studentów i kadry naukowej ze wzmocnionym zabezpieczeniem przed wirusami i innymi zagrożeniami.
  • Spełnianie wymogów dotyczących specjalistycznych aplikacji przy ograniczeniu prac testowych i wdrożeniowych.
  • Przydzielanie zasobów komputerowych w odpowiednim miejscu i czasie.

Nauczyciele mogą skupić się na swoich klasach, a nie na kwestiach informatycznych

  • Funkcje centralnego zarządzania i niezawodność rozwiązań terminalowych dla oświaty ograniczają przestoje i problemy, poprawiając wydajność pracy nauczycieli i uczniów.
  • Prostota rozwiązań firmy HP sprawia, że nauczyciele mogą lepiej wykorzystać potencjał systemów informatycznych do skutecznego i efektywnego uczenia.
Przeczytaj opracowanie techniczne ›

Najlepsze szkoły na świecie korzystają z terminali firmy HP dla oświaty

Narzędzie Powerful Classroom Management

Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów, zdalne logowanie/wylogowywanie na wszystkich komputerach w ramach jednej czynności, tworzenie niestandardowych układów dla klasy i inne funkcje. Więcej informacji ›

Wielostanowiskowe środowiska komputerowe HP

Komputery dla każdego ucznia i nauczyciela to zupełnie realna perspektywa bez zwiększania budżetu na nowoczesne technologie. Więcej informacji ›