Model|Color

Porównaj i wybierz

Dopełnienie wrażeń

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside oraz Intel Optane są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi organizacji USB Implementers Forum.


1. Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych aplikacji. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji jej zastosowanie może nie przynosić widocznych korzyści. Wydajność i częstotliwość zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.

2. Najmniejszy ciężar, może się różnić w zależności od konfiguracji.

3. Zmierzona w obszarze zawiasów.

4. Sprzedawane oddzielnie lub jako opcja.

5. W niektórych wersjach systemu Windows pewne funkcje są niedostępne. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie, a funkcja ta jest zawsze włączona. Pobieranie aktualizacji może wiązać się z opłatami za przesyłanie danych naliczanymi przez dostawcę usług internetowych. Z upływem czasu może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Patrz https://www.windows.com.

6. Rozwiązanie sprzedawane osobno lub jako wyposażenie opcjonalne. Pojemność pamięci masowej zależy od rodzaju nośnika i formatu zapisu.

7. Rozwiązanie HP Sure Sense wymaga systemu Windows 10. Informacje o dostępności można znaleźć w specyfikacjach produktu.

8. Szybkość gigabitową połączenia Wi-Fi® można osiągnąć w technologii Wi-Fi 6 (802.11ax) przy przesyłaniu plików między dwoma urządzeniami podłączonymi do tego samego routera. Wymaga oddzielnego zakupu routera bezprzewodowego obsługującego kanały 160 MHz.

9. Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych aplikacji. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji jej zastosowanie może nie przynosić widocznych korzyści. Wydajność i częstotliwość zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.

10. Wymagany bezprzewodowy punkt dostępowy i usługa internetowa. Sprzedawane oddzielnie. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Wi-Fi 6 jest kompatybilny z wcześniejszymi specyfikacjami 802.11. Specyfikacje Wi-Fi 6 (802.11ax) są werjsą roboczą i nie są wrsją finalną. Specyfikacje różnią się i może to wpłynąć na zdolność notebooka do komunikacji z innymi urządzeniami 802.11ax.

11. Testy MIL STD 810G zostaną przeprowadzone wkrótce i nie mają na celu wykazania zgodności z warunkami umów zawartych z Departamentem Obrony USA ani przydatności do zastosowań militarnych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach. W celu zapewnienia ochrony przed skutkami przypadkowych uszkodzeń wymagane jest wykupienie opcjonalnego pakietu HP do ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem.

12. Funkcja zabezpieczenia kamery HP Privacy Camera jest dostępna tylko na komputerach wyposażonych w kamerę HD lub IR i musi być zainstalowana fabrycznie.