HP EliteBook seria 800

Estetycznie wykonany i wygodny w użytkowaniu laptop z wielowarstwowym systemem ochrony danych oraz pakietem narzędzi do zdalnej współpracy, które zapewniają wydajność w dowolnym miejscu.

Stylowa praca w każdym miejscu

Ten wyjątkowo smukły, precyzyjnie wykonany laptop biznesowy oferuje dwa typy obudowy do wyboru — tradycyjny laptop lub wersja konwertowalna 360˚.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowe gwarancje. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi oraz Xeon Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi organizacji USB Implementers Forum.

1. Testy MIL STD 810G zostaną przeprowadzone wkrótce i nie mają na celu wykazania zgodności z warunkami umów zawartych z Departamentem Obrony USA ani przydatności do zastosowań militarnych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w takich samych warunkach w przyszłości. Uszkodzenie w warunkach testowych MIL STD oraz wszelkie uszkodzenia przypadkowe wymagają wykupienia opcjonalnego pakietu ochrony przed uszkodzeniami przypadkowymi HP.

2. Ultra jasny wyświetlacz stanowi wyposażenie opcjonalne i musi zostać zainstalowany fabrycznie.

3. Dotyczy unikalnych, kompleksowych zabezpieczeń HP dostępnych za darmo oraz funkcji HP Manageability Integration Kit do zarządzania wszystkimi elementami komputera, w tym sprzętem, a także funkcji zarządzania systemem BIOS i oprogramowaniem przy użyciu menedżera konfiguracji Microsoft System Center Configuration Manager, wg stanu na listopad 2016 r. w komputerach HP Elite z procesorami Intel® Core® 7. generacji lub lepszymi, zintegrowanymi kartami graficznymi Intel® i kartami sieciowymi WLAN Intel®.

4. Sprzedawane osobno jako wyposażenie opcjonalne.

5. Najniższa waga, może się różnić w zależności od konfiguracji.

6. Zmierzona w obszarze zawiasów.

7. Rozwiązanie HP Sure Sense wymaga systemu Windows 10. Informacje o dostępności można znaleźć w specyfikacjach produktu.

8. Dotyczy stacji dokujących Thunderbolt™, które obsługują ładowanie, przesyłanie filmów i możliwość dostarczania zasilania za pośrednictwem portu USB-C™ do komputerów przenośnych wymagających maksymalnie 200 W mocy, według danych na dzień 17 stycznia 2018 r.

9. Monitory są sprzedawane osobno.

10. Moduł HP TB Dock Audio jest sprzedawany osobno i wymagany do obsługi funkcji audio.

11. W niektórych wersjach systemu Windows pewne funkcje mogą być niedostępne. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie, a funkcja ta jest zawsze włączona. Pobieranie aktualizacji może wiązać się z opłatami za przesyłanie danych naliczanymi przez dostawcę usług internetowych. Z upływem czasu może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Patrz https://www.windows.comIkona łącza zewnętrznego.

12. Procesory Intel® Quad Core™ stanowią wyposażenie opcjonalne. Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych aplikacji. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji jej zastosowanie może nie przynosić widocznych korzyści. Wydajność i częstotliwość taktowania zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.

13. Umożliwia naładowanie akumulatora do poziomu 50% pojemności w ciągu 30 minut, gdy system jest wyłączony lub w trybie gotowości. Wymagany jest zasilacz o minimalnej mocy 65 W. Po naładowaniu do poziomu 50% pojemności przywracana jest normalna szybkość ładowania. Czas ładowania może się różnić w granicach ±10% ze względu na tolerancję systemu.

14. Moduł 4G LTE kategorii 16 jest rozwiązaniem opcjonalnym, które musi zostać skonfigurowane fabrycznie. Moduł ten obsługuje szybkości gigabitowe wybranych sieciach, aktualnie dostępnych tylko w Wielkiej Brytanii. Pełne wykorzystanie funkcjonalności tego modułu zależy od możliwości technicznych operatorów w zakresie obsługi takiej sieci i szybkości. Kompatybilność wsteczna z technologią 3G HSPA. Moduł wymaga aktywacji i zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu można uzyskać u dostawcy usług. Szybkość pobierania wynosi maksymalnie 1 Gbit na sekundę. Szybkość połączenia, wysyłania i pobierania może się różnić w zależności od lokalizacji, środowiska, stanu sieci i innych czynników.

15. Szybkość gigabitową połączenia Wi-Fi® można osiągnąć w technologii Wi-Fi 6 (802.11ax) przy przesyłaniu plików między dwoma urządzeniami podłączonymi do tego samego routera. Wymaga oddzielnego zakupu routera bezprzewodowego obsługującego kanały 160 MHz.

16. Funkcja zabezpieczenia kamery HP Privacy Camera jest dostępna tylko na komputerach wyposażonych w kamerę HD lub IR i musi być zainstalowana fabrycznie.

17. Komputery przenośne wyposażone w złącze USB-C™ muszą mieć możliwość obsługi opcji zasilania i wideo.

18. Zamek sprzedawany oddzielnie.