NAJLEPIEJ ZABEZPIECZONE KOMPUTERY BIURKOWE HP

KOMPUTERY BIURKOWE HP ELITE

Niezawodne, bezpieczne i łatwe w obsłudze komputery biurkowe HP Elite – zaprojektowane z myślą o wydajności i stworzone, aby robić wrażenie.

ZAINTERESOWAĆ CIĘ MOŻE RÓWNIEŻ

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

1. Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności niektórych aplikacji. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji jej zastosowanie może nie przynosić widocznych korzyści. Wydajność i częstotliwość zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja AMD nie jest miarą częstotliwości zegara.