Czy tanie, kompatybilne tonery są warte ryzyka?

Zamienniki tonerów mogą zaszkodzić Twojej firmie. Dowiedz się, dlaczego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJKUP TERAZ

Kupno zamienników to ryzykowna decyzja

Przy zamawianiu wkładów laserowych mamy wiele możliwości wyboru, ale tańszy zamiennik nie zawsze jest najlepszą opcją.

Emisje testowanych zamienników:7

Firma HP celowo projektuje i testuje swoje systemy drukujące5 w taki sposób, aby zapobiec emisjom przekraczającym normy i wytyczne związane z oznakowaniem ekologicznym.

95% serwisantów drukarek twierdzi, że czyści drukarki HP LaserJet częściej w przypadku stosowania wkładów innych niż HP, a 79% tych serwisantów twierdzi, że czyszczą je co najmniej dwukrotnie częściej3.

W przeciwieństwie do oryginalnych produktów HP zamienniki mogą nie spełniać ważnych wymogów i przepisów Unii Europejskiej4

Oryginalne wkłady HP to po prostu lepszy wybór

1 Ocena ryzyka Intrinsik 2019 zlecona przez HP. Na podstawie badania zgodności jakości powietrza w pomieszczeniach według wymogów Blue Angel przeprowadzonego w 2019 roku, obejmującego lotne związki organiczne (LZO) emitowane z zamienników wkładów laserowych zgodnie z Blue Angel DE-UZ 205 i poziom analizy w zakresie zdrowotnym ustalony przez USEPA (2019) i Cal/EPA Department of Toxic Substances Control (2019a). Patrz: hp.com/go/IntrinsikToner2019.

2. Badania recyklingu materiałów eksploatacyjnych w Europie Zachodniej przeprowadzone w 2018 r. przez firmę InfoTrends na zlecenie HP. Wyniki opierają się na średnich wynikach rozmów z 7 firmami zajmującymi się regeneracją i 6 pośrednikami. Patrz hp.com/go/EMEA-2018InfoTrends.

3. Badanie Market Strategies International przeprowadzone w styczniu 2018 roku na zlecenie HP. Wyniki oparte na 223 ankietach wypełnionych przez partnerów HP ServiceOne mających co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w serwisowaniu monochromatycznych i/lub kolorowych drukarek LaserJet HP z oryginalnymi wkładami HP oraz wkładami innych marek zastosowanymi w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Badanie przeprowadzono w 27 krajach: UK, IE, FR, DE, IT, AT, BE, PT, ES, NL, SE, RU, UA, PL, HU, CZ, HR, RO, ZA, SA, AE, EG, MA, QA i TR. Patrz marketstrategies.com/hp/EMEA-Technician2018.pdf

4. Patrz dokument Top 8 Sustainable Supplies Procurement Criteria https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c06043765.pdf

5. System drukowania składa się z drukarki HP, papieru i tonera

6. Dostępność programu jest zmienna. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/recycle

7. Badanie zgodności przeprowadzone na zlecenie HP przez Blue Angel w grudniu 2017 r. dotyczące emisji WKI i jakości powietrza we wnętrzach. W badaniu przetestowano 4 nowe marki kompatybilnych wkładów atramentowych sprzedawanych jako zamienniki do urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet Pro M425dn z wkładem 280A. Badania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami Blue Angel RAL-UZ 205. Patrz http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW.

8. Badanie oceny cyklu życia przeprowadzone w 2019 roku przez firmę Four Elements Consulting w obszarze EMEA na zlecenie HP. Porównano oryginalne wkłady laserowe HP 55A i 26A do drukarek monochromatycznych z wybranymi zamiennikami z uwzględnieniem ośmiu kategorii wpływu na środowisko. Patrz hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2019. Badanie oceny cyklu życia jest oparte na wynikach badania SpencerLab przeprowadzonego w 2019 roku na zlecenie HP, które polegało na porównaniu oryginalnych wkładów z tonerem HP LaserJet oraz dwóch marek zamienników sprzedawanych w obszarze EMEA. Patrz spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf.

9. Na podstawie przeprowadzonego przez SpencerLab w 2019 roku na zlecenie HP badania niezawodności druku w czerni, polegającego na porównaniu oryginalnych tonerów HP do drukarek monochromatycznych z pięcioma wkładami innych producentów, dostępnymi w sprzedaży na terenie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki jako zamienniki wkładów NBC 26A i 55A do drukarek HP Pro M402 i Pro 521. Patrz www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf.

10. W zależności od rodzaju sprzedawanego produktu należy spełnić wymogi różnych właściwych dyrektyw. Dyrektywy UE właściwe dla wkładów atramentowych i laserowych to: 2014/30/UE = Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC-D) i 2011/65/UE = Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Oryginalne wkłady HP spełniają wymagania powyższych dyrektyw Unii Europejskiej (o ile dotyczy). Oznacza to, że zostały ocenione pod kątem ochrony bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Więcej informacji, patrz https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en.