HP StoreOnce

Chroń swoje dane

Deduplikacja

Deduplikacja eliminuje granice tradycyjnego backupu i archiwizacji. Daje tym samym jeszcze większe możliwości.

Wizjonerskie podejście HP pomoże Ci wytyczyć ścieżkę do w pełni konwergentnego backupu, oraz architektury odzyskiwania danych i archiwizacji. Decydując się na produkty HP otrzymujesz rozwiązania lidera branży wraz z nowymi usprawnieniami w temacie bezpieczeńtwa oraz integralność z największymi dostawcami software’u. Wszystko po to aby zapewnić Ci możliwość rozwoju bez kompromisów.

Wymagania związane z ochroną danych rosną gwałtownie. Dlatego też pierwsza warstwa ochronna, niezależnie jak solidna, jest niewystarczająca. HP odpowiada na te potrzeby poprzez zbliżenie podstawowej pamięci i jej backupu do architektury ochrony danych. Dzięki temu możliwe jest elastyczne dopasowanie się do różnych scenraiuszy odzyskiwania danych, w zależności od zaistniałej sytuacji.

HP BURA

BURA składa się z czterech elementów:

  • StoreOnce – wspomniany już wcześniej produkt D2D, umożliwiający połączenie niskich czasów RPO, RTO i niskich kosztów dla małych, średnich i dużych klientów.
  • StoreAll – wysoko skalowalne rozwiązanie do archiwizacji dużych ilości plików na dyski. Pozwala na przechowywanie, zarządzanie i chronienie danych podczas dużych, nieprzewidzianych skoków w ich ilości.
  • StoreEver – portfolio bibliotek taśmowych obejmujące tradycyjne rozwiązania backupu i archiwizacji środowisk niezależnie od ich rozmiaru.
  • Data Protector – oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, pozwalające kompleksowo zarządzać systemem backupu, niezależnie od jego architektury.

Backup i odzyskiwanie pamięci zaprojektowane dla centrów danych

HP Store Once 4500

HP Store Once 4500 poprawiło bezpieczeństwo i skalowalność do 124TB pojemności użytkowej oraz do 14TB/godzinę.

Wybierz modelSpecyfikacje

Backup i odzyskiwanie danych w dużych centrach danych

HP Store Once 4700

HP oferuje wysoce skalowalną architekturę backupującą, która efektywnie radzi sobie z gwałtownym wzrostem liczby danych i ich złożonością. A także z wymaganiami klientów. HP Store Once 4700 jest skalowalny do 160TB pojemności użytkowej oraz posiada o 70% lepszy czas odświeżania w porównianiu do konkurecji.


HP Store Once 4900 jest skalowalny do 432TB pojemności użytkowej oraz posiada o 3.3x większą gęstość upakowania pamięci w porównaniu do rozwiązań konkurencji.

Wybierz modelSpecyfikacje

Skala i odporność

HP Store Once 6500

Połączenie federalizacji i skalowalności z wysoce odporną architekturą i autonomicznym restartem pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i łatwości obsługi. Nie tylko dlatego, że redukuje złożoność zarządzania, czy eliminuje nieudane backupy, ale też dlatego, że zmienia się wraz z potrzebami biznesowymi. W czasie 5,5 godziny HP Store Once 6500 jest w stanie dokonać backupy większej liczby danych iż rozwiązania konkurencyjne w przeciągu dnia pracy.

Wybierz modelSpecyfikacje

Dlaczego HP Store Once Backup?

Powodów jest wiele, a najważniejsze z nich to:

  • Szybkość – prędkość backupu i odzyskiwania danych, 5 razy szybsze RTO
  • Elastyczność – skalowalność zgodna z potrzebami biznesowymi, konfiguracja za pomocą aplikacji, pełne wykorzystanie istniejącej infrastruktury
  • Federalizacja – jedno rozwiązanie od ROBO do centrum danych zarządzanego centralnie
  • Brak ryzyka – architektura o wysokiej odporności i poziomie bezpieczeństwa
  • Oszczędność – 95% spadek pojemności