Program przeciwdziałania podrabianiu produktów HP

Rozpoznawaj. Zgłaszaj. Zapobiegaj.
Zgłaszaj podejrzaną działalność

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

W branży materiałów eksploatacyjnych podrabianie polega na produkcji, ponownym napełnianiu lub regeneracji wkładów drukujących z zamiarem sprzedaży w sposób, który sugeruje, że są to oryginalne produkty danej marki, co nie jest prawdą. Zazwyczaj zregenerowane/ponownie napełnione materiały eksploatacyjne są wkładane do pudełek, które przypominają oryginalne opakowania HP, co może skłonić klientów do zapłacenia wyższej ceny w przekonaniu, że kupują legalny i oryginalny produkt HP.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje, że roczna wartość międzynarodowego handlu wszystkimi podrobionymi towarami wynosi 200 mld dolarów. Światowa Organizacja Celna (WCO) oraz Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) szacują, że w całej gospodarce światowej fałszerstwa powodują straty w wysokości około 500 mld euro, co odpowiada stracie 5–8% w handlu markowymi produktami na całym świecie, łącznie z nielegalnym handlem podrobionymi wkładami drukującymi. Szacuje się, że fałszerstwa w samej tylko Europie powodują utratę około 200 000 miejsc pracy.

Nie. Klienci nie powinni mylić podrobionych produktów z legalnymi produktami ponownie napełnianymi lub regenerowanymi, które są sprzedawane lub oferowane w sposób niewywołujący przekonania, że są to zupełnie nowe i oryginalne produkty firmy HP. Legalny, ponownie napełniany produkt to na przykład taki, który został wyraźnie oznaczony jako „ponownie napełniany” lub „regenerowany” i na którym nie umieszczono logo firmy HP w celu wywołania wrażenia, że został wyprodukowany przez firmę HP. Zamiast tego znajduje się na nim nazwa firmy zajmującej się ponownym napełnianiem.

Oszustwo to działanie polegające na wprowadzaniu w błąd poprzez celowe podawanie nieprawdziwych informacji, które mają nakłonić ofiarę do przekazania cennych rzeczy, zazwyczaj pieniędzy. Choć oszustwo nie musi obejmować podrobionych produktów, fałszerstwo jako takie jest formą oszustwa.

Mimo że podrobione materiały eksploatacyjne mogą przypominać oryginalne produkty HP, nie zapewniają one tej samej wysokiej jakości drukowania, niezawodności i stałej wydajności, do których przyzwyczaiły użytkowników produkty HP.

Potencjalne niebezpieczeństwa związane z zastosowaniem podrobionych materiałów eksploatacyjnych obejmują m.in. niskiej jakości wydruki, mniejszą wydajność (mniejsza liczba wydruków), awarie lub niesprawność wkładów drukujących, uszkodzenie drukarki, która może wymagać naprawy, zakłócenia toku pracy całej infrastruktury, a także unieważnienie gwarancji na sprzęt. Niska lub niestabilna jakość druku to główna oznaka świadcząca o tym, że produkt jest nieoryginalny.

Oprócz dostarczania klientom informacji i narzędzi pomagających rozróżnić oryginalne i podrobione materiały eksploatacyjne, firma HP prowadzi również działania dochodzeniowe w przypadku podejrzeń o działalność fałszerską, a następnie współpracuje z organami ścigania i urzędami celnymi z całego świata, które przeprowadzają zajęcia mienia i aresztowania. Kary i wyroki dla przestępców wymierzane są w ramach lokalnych systemów prawa karnego.

W ciągu ostatnich czterech lat działania programu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce udało się m.in.:

 • Przeprowadzić 1000 dochodzeń
 • Wykonać 600 akcji organów ścigania (obławy i zajęcia dokonane przez władze)
 • Przechwycić 8 milionów gotowych podróbek i części przeznaczonych do nielegalnego ponownego użytku
 • Przeprowadzić 3000 inspekcji u partnerów kanałowych pod kątem podróbek

Firma HP utrzymuje bardzo wysokie standardy jakości wszystkich produktów — dotyczy to także materiałów eksploatacyjnych do drukowania. Oryginalne materiały eksploatacyjne HP są zawsze dostarczane jako nowe. Nigdy nie są napełniane ponownie ani regenerowane i zazwyczaj są sprzedawane w nieotwieranych opakowaniach wysokiej jakości, dlatego następujące cechy mogą wskazywać, że mamy do czynienia z podrobionymi produktami:

 • Jakość druku jest niska i/lub niestabilna.
 • Materiały eksploatacyjne zostały dostarczone w opakowaniach, które sprawiają wrażenie wcześniej otwieranych, lub jakość opakowania jest niska.
 • Na wkładach drukujących jest pył tonera lub atrament bądź ich zawartość wycieka wewnątrz drukarki.
 • Wkład drukujący ulega awarii — podrobione produkty są wysoce awaryjne.
 • Wydajność wkładu drukującego (liczba możliwych wydruków) jest bardzo niska.

Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać część dotyczącą zabezpieczenia przed podrobionymi wkładami drukującymi lub zgłosić swoje podejrzenia firmie HP.

Jeśli oferta wydaje się zbyt korzystna, by mogła być prawdziwa, to prawdopodobnie tak właśnie jest. Aby nie paść ofiarą wątpliwych ofert, zaleca się kupowanie produktów HP wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych kanałów sprzedaży firmy HP. Narzędzie HP Smart Partner Locator, które jest dostępne na stronie HP [wstawić łącze do strony www.hp.com], umożliwia znalezienie listy partnerów handlowych firmy HP w wybranym kraju.

Kliknij tutaj, aby zgłosić podejrzaną działalność związaną z podrobionymi materiałami eksploatacyjnymi: zgłoś fałszerstwo.

Firma HP zachowa poufność wszystkich informacji w zakresie dozwolonym przez prawo i ujawni je tylko w niezbędnych przypadkach.

W przypadku podrobionych produktów firma HP nie zapewnia obsługi gwarancyjnej ani produktów zastępczych.

Etykietę zabezpieczającą posiadają wszystkie opakowania oryginalnych wkładów do drukarek HP LaserJet i HP Color LaserJet sprzedawanych na całym świecie. Takiej etykiety nie ma jednak każdy wkład drukujący do drukarki atramentowej. Jeśli chodzi o region EMEA, większość opakowań atramentowych wkładów drukujących HP w Europie Zachodniej nie ma etykiet zabezpieczających, natomiast w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce większość opakowań ma takie etykiety. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat występowania etykiet na opakowaniach atramentowych wkładów drukujących HP sprzedawanych w tym regionie, przeczytaj arkusz informacyjny „Sprawdź swoje zakupy”, który jest dostępny do pobrania.

W przypadku użycia podrobionych wkładów drukujących w drukarkach firmy HP użytkownicy mogą napotkać następujące problemy:

 • Podrobione produkty często przeciekają lub nie działają prawidłowo.
 • Użycie podrobionych produktów może skutkować pogorszeniem jakości druku oraz zmniejszeniem wydajności (liczby wydrukowanych stron) z powodu niższej jakości komponentów.
 • Podrobione produkty prawdopodobnie nie przyniosą długoterminowych oszczędności finansowych, ponieważ pociągają za sobą wyższe ryzyko awarii.
 • Podrobione produkty mogą doprowadzić do uszkodzenia drukarki i unieważnienia jej gwarancji.
 • Ze względu na niską jakość druku podrobione produkty mogą powodować marnotrawstwo papieru.
 • Podrobione produkty mogą zawierać szkodliwe składniki powstałe w wyniku działań stanowiących zagrożenie dla środowiska.
 • Podrobione produkty nie przynoszą korzyści związanych z programem recyklingu HP Planet Partners.

Firma HP poważnie podchodzi do zagadnienia ochrony swoich znaków towarowych i marki, prowadząc międzynarodowe dochodzenia, których celem jest zwalczanie handlu nielegalnymi produktami na świecie.

Program zapobiegania podrabianiu produktów HP zwiększa wśród partnerów, klientów i władz lokalnych świadomość tego, kiedy należy być podejrzliwym i jak zgłaszać informacje pomocne w tropieniu przestępstw. Konsultanci śledczy badają wszystkie poszlaki w celu zidentyfikowania głównych sprzedawców i producentów podróbek, a następnie wspierają lokalne władze podczas akcji. Ponadto, dzięki przeprowadzaniu losowych inspekcji (Channel Partner Anti-Counterfeit Audits) program zapewnia, że magazyny partnerów hurtowych i detalicznych firmy HP nie zawierają podróbek. Firma HP jest również aktywnym członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń non-profit, zrzeszających właścicieli marek z całego świata, które wspierają działania władz i organów ścigania.

Ze względu na to, że wkłady drukujące mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania urządzeń, firma HP sporo inwestuje w badania i rozwój w dziedzinie przetwarzania obrazu i drukowania. Celem jest precyzyjne opracowanie konstrukcji każdego wkładu drukującego HP, jak również znalezienie odpowiedniego składu chemicznego toneru i atramentu, co pozwala zapewnić prawidłową pracę laserowych i atramentowych drukarek HP.

Przykładowo, przy tworzeniu atramentów HP pracuje blisko 100 chemików, a opracowanie jednej formuły składu chemicznego może zająć wiele lat. Tak duży nakład pracy jest konieczny, aby zapewnić klientom HP najwyższą jakość i niezawodność, jakich oczekują od firmy HP.

Wkłady drukujące HP są narażone na podrabianie. Bezpłatne oprogramowanie do weryfikacji autentyczności wkładów z tonerem HP wskazuje, czy zainstalowany wkład jest oryginalnym produktem HP, czy nieoryginalnym materiałem eksploatacyjnym, takim jak podrobiony wkład. Jeśli wkład nie jest oryginalnym produktem HP, użytkownikom wyświetlane są dodatkowe informacje związane z potencjalnym zagrożeniem. Jeśli użytkownikowi wydaje się, że kupił oryginalny wkład HP, ale wyświetlane jest powiadomienie, zostanie skierowany do strony internetowej dotyczącej rozpoznawania podróbek (hp.com/go/anticounterfeit) w celu zgłoszenia potencjalnie podrobionego wkładu.

Kody QR (ang. Quick Response — szybka odpowiedź) to po prostu rodzaj kodu kreskowego. Można w nich zakodować tekst, adres URL lub inne dane, a następnie odczytać je bardzo szybko przy użyciu smartfonów z wbudowanymi kamerami. Kody QR na nowych etykietach zabezpieczających firmy HP zawierają numery seryjne, pozwalające szybko zweryfikować oryginalność produktu.

 • Przejdź do sklepu z aplikacjami.
 • Wybierz aplikację do skanowania kodów QR, taką jak i-nigma lub HP eSupplies.
 • Pobierz aplikację na smartfon.

Klienci mogą zweryfikować autentyczność etykiet zabezpieczających przy pomocy kodów QR, korzystając z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową lub czytnik kodów QR — może to być np. smartfon, komputer stacjonarny lub przenośny. Aby odczytać kod QR, klienci mogą skorzystać z przeznaczonej do smartfonów lub tabletów aplikacji do odczytywania kodów QR, takiej jak i-nigma. Mogą także pobrać aplikację HP eSupplies, która została zoptymalizowana pod kątem kodów QR firmy HP oraz współpracy z programem HP Mobile Authentication. Aplikacja HP eSupplies jest dostępna dla urządzeń iPad®, iPhone® i iPod Touch® i można ją pobrać ze sklepu iTunes App Store.*

*iPad®, iPhone® i iPod Touch® są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Etykiety zabezpieczające HP można zweryfikować online:

 • Przejdź do strony www.hp.com/go/ok
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wzrokowo zweryfikować etykietę.
 • Wprowadź numer seryjny z etykiety.

Firma HP nie pobiera od klientów opłat za sprawdzenie etykiet zabezpieczających na opakowaniu materiałów eksploatacyjnych przy użyciu programu HP Mobile Authentication. Jednak ponieważ program HP Mobile Authentication przesyła informacje z wykorzystaniem połączenia internetowego na smartfonie lub komputerze, obowiązują standardowe stawki za połączenia określone przez operatora sieci bezprzewodowej lub dostawcę Internetu. Program HP Mobile Authentication zużywa minimalną ilość transferu przy pobieraniu danych potrzebnych w celu zweryfikowania autentyczności wkładu drukującego. Użytkownicy płacący za wykorzystany transfer danych powinni spodziewać się opłat na poziomie zbliżonym do opłat za przeglądanie stron internetowych.