HP Anti-counterfeit Report

Kontakt w ramach programu przeciwdziałania podrabianiu produktów firmy HP

Prosimy o kontakt w ramach programu przeciwdziałania podrabianiu produktów firmy HP w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących podrobionych materiałów eksploatacyjnych do drukarek firmy HP w celu zgłoszenia podejrzeń. Firma HP zapewnia poufność informacji w zakresie dozwolonym przez prawo i będzie udostępniać te informacje tylko w przypadku konieczności ich poznania.

W jaki sposób zgłosić swoje podejrzenie firmie HP

Należy zachować produkt, opakowanie i dokumentację z nim związaną, np. faktury, oferty itp

Poniżej wyszczególniono potrzebne nam informacje:

  • Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Państwa zdaniem produkt jest podejrzany* oraz o podanie nazwy firmy, która zaoferowała Państwu produkt.
  • Państwa dane kontaktowe (opcjonalnie).
  • W miarę możliwości prosimy o dostarczenie w zgłoszeniu do firmy HP cyfrowych zdjęć opakowania i kasety drukującej. Opakowanie powinno zostać sfotografowane ze wszystkich stron, bez użycia lampy błyskowej, łącznie ze zbliżeniem etykiety zabezpieczającej, jeśli jest zastosowana.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Poczta: Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej, należy użyć następującego adresu:
EMEA Anti-counterfeiting Programme
Hewlett-Packard International S.à.r.l.
150 Route du Nant d'Avril,
1217 Meyrin
Switzerland

Za pośrednictwem sieci Web: aby zgłosić podejrzane materiały eksploatacyjne, kliknij tutaj: formularz zgłoszenia online w ramach programu przeciwdziałania podrabianiu produktów. Ta metoda pozwala na zgłoszenie swoich podejrzeń anonimowo.
Za pośrednictwem telefonu: aby porozmawiać na temat swoich wątpliwości, kliknij łącze.

Close icon