Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise

Te niezwykle wydajne maszyny są stworzone dla liczniejszych zespołów, których potrzeby względem obiegu pracy i zarządzania są większe. Wspomagają rozwiązania biznesowe HP i oferują opcje wysokiego bezpieczeństwa oraz zaawansowany system monitoringu, zarządzania i raportowania floty urządzeń drukujących.

  • Ochrona danych

    Zaawansowane opcje bezpieczeństwa i konfiguracji; pełne usługi LDAP

  • Drukuj w drodze

    Drukuj z urządzeń mobilnych poprzez opcjonalną technologię Touch-to-Print lub bezpośredni druk bezprzewodowy poprzez łącze P2P.9

Zobacz wszystkie urządzenia wielofunkcyjne Enterprise
9 Urządzenie przenośne musi być podłączone do bezpośredniej sieci drukarki przed rozpoczęciem drukowania i może być wymagana odpowiednia aplikacja lub sterownik. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości punktu dostępu w urządzeniu drukującym.