Rodzina produktów HP DeskJet Ink Advantage – zalety

 
1 W urządzeniu przenośnym należy włączyć komunikację bezprzewodową. Drukarka i urządzenie przenośne muszą być połączone z tą samą lokalną siecią bezprzewodową lub za pośrednictwem bezpośredniego połączenia bezprzewodowego. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Obsługa sieci bezprzewodowej wyłącznie z routerami 2,4 GHz.

2 Funkcja może wymagać sterownika lub aplikacji, które są dostępne do pobrania na stronie hpconnected.com.

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.