EN SÅ KRAFTIG SKJERM FORTJENER EN KRAFTIG HP Z-ARBEIDSSTASJON.

Alle HP Z-skjermer er designet for enestående ytelse og stabilitet og testet for kompabilitet med HP Z-arbeidsstasjoner.

1. I 2015 delte Oscar-akademiet ut prisen «Scientific and Engineering Award» til John Frederick, Bob Myers, Karle Rasche og Tom Lianza for utviklingen av HP DreamColor Professional LP2480zx profesjonell skjerm. Denne kostnadseffektive skjermen gir et stabilt og bredt fargespekter som kan benyttes i animasjonsfilmer og av byråer som lager visuelle effekter.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.