HP Professional produktstøttetjenester

Hvis det oppstod en feil på enheten din utenfor garantien, og den ikke er dekket av en
HP Care Pack eller HP Support Contract

Reparasjon- og vedlikeholdstjenester for bedriftsprodukter utenfor garanti

  • HP er veldig oppmerksom på forretningskravene bedriften din har, og tilbyr en portefølje av tjenester som kan bestilles ved behov.
  • Disse tjenestene suppleres av en tremåneders garanti på deler og arbeid, etter beste forsøk.
  • Utstyret ditt er nede, men garantien er din er utløpt eller enheten er ikke dekket av en HP Care Pack eller HP Support Contract.
  • Du kan velge kun reparasjon, men du kan også velge forskjellige kombinasjoner, inkludert reparasjonstjeneste og utskifting av utstyr, som kan administreres ved samme avbrudd. HP kan også foreslå å utvide garantien på reparasjonen din med ett år.

Ring 2350 2019 eller det lokale HP-støttenummeret.

En løsning for dine sporadiske behov:

Ved behov for støtte, kan du ringe våre HP-støtteagenter på 2350 2019 (kl. 08.00 til 17.00).