1. Sammenlignet med andre HP DesignJet-skrivere i T-serien.

2. Sammenlignet med blekkskrivere for store formater under $ 25 000 USD for grafisk bruk. Basert på de raskeste fargehastighetene slik de er publisert av produsentene per oktober 2013. Testmetoder varierer.

3. Mobilappen HP All-in-One Printer Remote er tilgjengelig for Apple® iPad, iPhone og iPod Touch med iOS v7.0 eller nyere, og for mobilenheter fra Android med Android v4.4 eller nyere. Mobilappen HP All-in-One Printer Remote er tilgjengelig uten kostnad fra Apple® App Store for Apple® mobilenheter og fra Google Play Store for Android mobilenheter.

4. HP Print Service Plugin-appen er tilgjengelig for mobilenheter fra Android som kjører Android v.4.4 eller nyere. Appen fås gratis fra Google Play.

5. Lokal utskrift krever at mobilenheten og skriveren er på samme nettverk (vanligvis kobler Wi-Fi-tilgangspunkter trådløse til kablede tilkoblinger), eller at de har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden til tilgangspunktet. Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Ekstern utskrift krever en Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i området ditt. Se www.hp.com/go/designjetmobility for å få mer informasjon.

6. Beregninger av utskriftenes bestandighet er utført av HP Image Permanence Lab, basert på HP Vivid-fotoblekk med DesignJet Z6200 fotoproduksjonsskriver. Vannmotstandsytelsen varierer avhengig av skriver og utskriftsprofil. Vannbestandighet testet av HP Image Permanence Lab på en rekke HP-medier i samsvar med ISO 18935-metoden. Ripebestandighet basert på intern HP-testing ved hjelp av Taber- og mynt-testmetoden på en rekke HP-medier. Vurdering av visningsbestandighet innendørs/unna direkte sollys, utført av HP Image Permanence Lab og Wilhelm Imaging Research, Inc. på en rekke utskriftsmedier fra HP. Se http://www.HPLFMedia.com/printpermanence for mer informasjon.ekstern kobling

© 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Intel, Intel-logoen, Intel Inside, Intel Core og Core Inside er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows og Windows-logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdateringer for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk. Dette er alltid aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se microsoft.com ekstern kobling.

Noen funksjoner, inkludert stemmestøttet Cortana, Inking og Continuum, krever mer avansert maskinvare. Se microsoft.com/nb-no/windows/features ekstern kobling. Simulerte skjermer, kan endres uten varsel. Windows Store-apper selges separat. Tilgjengelighet til apper kan variere etter markedet.