Hvordan kan Sprout Pro gi bedre læringsresultater?

Enten det er i et klasserom, i et laboratorium eller i biblioteket – Sprout Pro er et læringsmiljø for elever og studenter i alle aldre og på alle nivåer. Med doble berøringsgrensesnitt, muligheter for 2D- og 3D-skanning samt et økosystem av utdanningsapper forbedrer Sprout Pro måten vi bruker teknologi på. Oppdag hvordan lærere og elever verden over tar i bruk Sprout Pro på skolene sine.

Erfaringer fra virkeligheten som transformerer utdannelsen
Oppmuntre til aktiv læring og utforskning

1. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradering og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com ekstern kobling.

2. HP-aktivpennen vil kun være inkludert med Sprout Pro G2.

3. Stop Motion-appen kommer som tillegg og kan lastes ned kostnadsfritt fra HP Marketplace på Sprout Pro G1. Stop Motion-appen vil være tilgjengelig for bruk på Sprout Pro G2 gjennom Discover i WorkTools etter 1. juni 2017.

4. WorkTools er for øyeblikket tilgjengelig på Sprout Pro G2 og nyere. Internett-tilgang kreves. Det kan hende at noen av appene som det henvises til gjennom WorkTools, må kjøpes.

5. Kamera 3D vil bare bli tilgjengelig på Sprout Pro by HP .

6. HP 3D Scan Software Pro v5 vil være tilgjengelig for nedlasting snart gjennom Discover i WorkTools-programvaren som er inkludert som standard med Sprout Pro . Den er tilgjengelig for kjøp separat med andre PC-er. Internett-tilgang kreves. Minstekrav til systemet for andre PC-er inkluderer Windows 7 eller nyere og en USB-port for opplasting av HP 3D Scan Software Pro v5.

7. Diagonalt projisert berøringsskjerm på 21,3 tommer er bare tilgjengelig på Sprout Pro by HP G2.

8. A3-dokumentstørrelse refererer til 29,7 x 42,0 cm eller 11,69 x 16,53 tommer. Tabloiddokumentstørrelse refererer til 43,2 x 27,9 cm eller 17 x 11 tommer.

9. HD-webkamera og nedovervendt HD-kamera vil kun være tilgjengelig på Sprout Pro by HP G2.

Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.

Intel, Intel-logoen, Intel Inside, Intel Core og Core Inside er varemerker som tilhører Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

© Copyright 2017. HP Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren, og brukes av HP, Inc. på lisens. Microsoft, Windows og Windows-logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Intel, Intel-logoen, Intel Core og Core Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land. NVIDIA og GeForce er varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land.