Inspirerer til gode resultater med teknologi og innsikt

HP byr på teknologier som maksimerer læringsresultater og minimerer totale eierkostnader. Vi kan hjelpe deg med å forbedre kvaliteten av læringen i hele skolesystemet, tilby elevene et trygt nettmiljø og øke effektiv bruk av teknologi i klasserommet.

La HP hjelpe deg med å utgjøre en forskjell
 
 Meningsfulle resultater for lokalsamfunnene våre
National Education Technology Framework

1. Finansiering og tjenestetilbud som er tilgjengelig gjennom Hewlett-Packard Financial Services Company og dets datterselskaper og partnere (samlet HPFSC) i enkelte land, og er gjenstand for kredittgodkjenning og utførelse av standard HPFSC-dokumentasjon. Abonnementer for bruk er tilgjengelige i perioder på 24 eller 36 måneder. Priser og betingelser er basert på kundens kredittvurdering, tilbudstype, tjeneste og/eller utstyrstype og alternativer. Ikke alle kunder vil kvalifisere. Ikke alle tjenester eller tilbud er tilgjengelig i alle land. Andre begrensninger kan forekomme. HPFSC forbeholder seg retten til å endre eller avslutte ordningen når som helst og uten forvarsel.

2. På enkelte modeller.

3. Basert på publiserte raskeste utskriftshastigheter for HP X551dw- og X576dw-modeller, sammenlignet med flerfunksjonelle laser- og inkjet-skrivebordsfargeskrivere (MFP-er) < $ 1000 USD og skrivere < $ 800 USD. Godkjent av WirthConsulting.org, mai 2014. For mer informasjon, se hp.com/go/printerspeeds ekstern kobling

© 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Intel, Intel-logoen, Intel Inside, Intel Core og Core Inside er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows og Windows-logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdateringer for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk. Dette er alltid aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se microsoft.com ekstern kobling.

Noen funksjoner, inkludert stemmestøttet Cortana, Inking og Continuum, krever mer avansert maskinvare. Se microsoft.com/nb-no/windows/features ekstern kobling. Simulerte skjermer, kan endres uten varsel. Windows Store-apper selges separat. Tilgjengelighet til apper kan variere etter markedet.