1. Godkjent for PSAT/NMSQT®, SAT®, SAT Subject Tests™ i matematikk, og AP®-eksamener der kalkulatorer er tillatt. AP®, SAT® og SAT Subject Tests™ er varemerker som er registrert og/eller eid av College Board®, som ikke var involvert i produksjonen av, og ikke gir sin tilslutning til dette produktet. PSAT/NMSQT® er et registrert varemerke tilhørende College Board og National Merit Scholarship Corporation, som ikke var involvert i produksjonen av, og ikke gir sin tilslutning til dette produktet. IB er et registrert varemerke tilhørende International Baccalaureate Organization. Gå til www.ibo.org ekstern kobling for mer informasjon.

© 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Intel, Intel-logoen, Intel Inside, Intel Core og Core Inside er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows og Windows-logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdateringer for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk. Dette er alltid aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se microsoft.com ekstern kobling.

Noen funksjoner, inkludert stemmestøttet Cortana, Inking og Continuum, krever mer avansert maskinvare. Se microsoft.com/nb-no/windows/features ekstern kobling. Simulerte skjermer, kan endres uten varsel. Windows Store-apper selges separat. Tilgjengelighet til apper kan variere etter markedet.