HP-kundestøttetjenester

Teknologi driver forretningen din fremover. HPs støtte driver teknologien din fremover.

Med alt fra oppsett til installasjon og løpende støttetjenester, kan HPs høyt kvalifiserte og motiverte eksperter hjelpe organisasjonen din til å arbeide mer produktivt.

Kontakt oss

Våre kunder sier det best

"Siden HP laster opp avbildningen på fabrikken, er tiden brukt på etterkonfigurering redusert fra to timer til rundt 20 minutter."
Ivan Hislaire, Client Systems Manager (klientsystemsjef), GlaxoSmithKline Vaccines
$$list_links_tagline$$
Tjenestenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere etter hvor man befinner seg. Tjenesten starter på datoen for maskinvarekjøpet. Begrensninger og restriksjoner gjelder. For mer informasjon gå til www.hp.com/go/cpc

HP-tjenester reguleres av HPs gjeldende tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten, eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

1. HP, Dell, Lenovo, Samsung, Apple og andre