HP RECOVER AND RENEW-TJENESTER

Vi sørger for sikker gjenoppretting og gjenbruk eller resirkulering av sluttbruksenheter.

Beskytt forretnings- og personopplysninger med våre sikre sluttbrukstjenester, og gjør dere klar for en teknologioppdatering som er miljømessig bærekraftig.

1. Rimelig markedsverdi vil bli vurdert basert på enhetens alder og tilstand. Ikke alle enheter har restverdi. Hvis ikke, vil de bli forsvarlig resirkulert.

2. HP Services reguleres av gjeldende HP-vilkår for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.