REDUSER UTFORDRINGENE

FRIGJØR RESSURSER

EFFEKTIVISER MIGRERINGEN

1. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenesten starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Se www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av gjeldende HP-vilkår og betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.