Utplasseringstjenester

Hvis "teknologiutplassering" ikke er i formålsparagrafen din, hvorfor ikke overlate det til oss?

Det å installere og utplassere et helt arsenal av maskinvare kan være overveldende for en stort selskap – med mindre du overlater det til HP. Vi tar hånd om alt fra logistikk til installasjon og fra dataoverføring til datasikret demontering.1. Slik at du og dine IT-folk kan fokusere på å få mest mulig ut av teknologiverktøyene.

Kontakt oss

Fra leveranse til sikker demontering

HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten, eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

1. Programtilgjengelighet varierer. Se hp.com/recycle for mer informasjon.