Konfigurasjonstjenester

Tenk hvis dine ansatte kunne åpne pappesken og komme i gang med arbeidet med en gang.

Enten du ønsker å konfigurere tilpassede avbildninger, konfigurere nye PC-er dynamisk gjennom en sikker VPN-kobling, tilpasse fabrikkinnstillingene til dine IT-behov eller merke enhetene, kan HPs Konfigurasjonstjenester spare deg en masse arbeidstid og øke produktiviteten.

82 % av selskaper opplever en markant tidsbesparelse som følge av tilleggskonfigurasjonstjenester for datautstyr.1

Kontakt oss

Start smart

HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten, eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.


HPs Konfigurasjonstjenester må kjøpes samtidig med at maskinvaren kjøpes.

*HPs Tilpasset logotjeneste er kun tilgjengelig i AMS, Kina og Korea.

1. Bli mer effektiv og reduser kostnader ved å bruke tilleggstjenester for selskapets ytre enheter, InfoTrends, desember 2013.