HP Care-tjenester

Hold virksomheten i gang – døgnet rundt og i hele verden.

Organisasjonen din drives av teknologi. Og ingen beskytter den teknologien bedre enn HP. Enten det er vedlikehold av datamaskiner, tjenester på stedet, uhellsbeskyttelse, eller sporing og gjenoppretting med mer, har HP-støtten alt du trenger – døgnet rundt og i hele verden.

Kontakt oss

Din globale hjelper

Tjenestenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere etter geografisk plassering. Tjenesten starter på datoen for maskinvarekjøpet. Begrensninger og restriksjoner gjelder. Se www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten, eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.


HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten, eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.