Care Pack-tjenester

Hvor skulle vel forretningen din befinne seg hadde det ikke vært for PC-er og skrivere?

Svaret: Det vil du vel helst slippe å finne ut.


Det er nettopp derfor du trenger Care Pack-tjenester for å dekke alle firmaets enheter.

Kontakt oss

HPs støttetjenester inkluderer reisetjenester, tjenester for sporing og gjenervervelse, uhellsbeskyttelse, tjenester på stedet, behold defekte medier, gjenopprettelse og rekonstruksjon, enhet som tjeneste, skriverutskifting på stedet og skriverutskifting neste virkedag.

Disse tjenestene kan fullt ut tilpasses dine bestemte behov. Og de er nettopp hva du trenger for å holde virksomheten i gang.

Én enkelt hendelse kan være nok til å dekke inn kostnaden for tjenesten.

1. HP ADP tilbyr begrensede krav opp til produktets verdi eller fullstendig erstatning av bærbare PC-er, alt-i-ett-enheter, stasjonære PC-er eller nettbrett-PC-er.

2. Servicenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere, avhengig av hvor du er. Tjenesten starter på datoen for maskinvarekjøpet. Begrensninger og restriksjoner gjelder. Se www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten, eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.