Ryktene

HPs siste løsningsportefølje hjelper forretninger av alle størrelser med å finne frem i dette nye miljøet for detaljhandel, og gir kundene en god opplevelse som gjør at de vender tilbake.

Cory McElroy, direktør for produktforvaltning, HP Retail SolutionsLes pressemeldingen

Brukerforumet

 

Jeg liker denne

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

1Internett-tilgang kreves.

2Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows 8 fullt ut http://www.microsoft.com. HP ElitePads integrerte skjermoppløsning er under terskelen for å kunne bruke den nye feste apper-funksjonen, som gjør at to Windows-apper kan vises samtidig side ved side. Denne funksjonen kan aktiveres ved å koble til en ekstern skjerm som støtter en skjermoppløsning på 1366 x 768 eller høyere.

3HP Retail Jacket selges separat eller kan skaffes som en tilleggsfunksjon.

4HP Retail Case selges separat eller kan skaffes som en tilleggsfunksjon.

5HP Retail Expansion Dock selges separat eller kan skaffes som en tilleggsfunksjon.