HP Z8G4 Xeon 6226 2,8 2933 12C 125W CPU2 (5YZ40AA)

  • Maskinvarekompatibilitet

    HP Z6G4 Xeon 6226 2,8 2933 12C 125 W CPU2 er kompatibel med HP Z6 G4 arbeidsstasjon.

    Maskinvarekompatibilitet

    HP Z6G4 Xeon 6226 2,8 2933 12C 125 W CPU2 er kompatibel med HP Z6 G4 arbeidsstasjon.