HP OfficeJet Pro 9022 Alt-i-ett-skriver

#1MR71B

Bidra til å spare tid med Smartoppgaver,[1] og få tosidig skanning i én passering og blekkbesparelser.[4,5]

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbeidede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på:

http://www.hp.com/learn/ds

HP OfficeJet Pro 9022 Alt-i-ett-skriver

#1MR71B

Bidra til å spare tid med Smartoppgaver,[1] og få tosidig skanning i én passering og blekkbesparelser.[4,5]

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbeidede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på:

http://www.hp.com/learn/ds

Beskrivelse

En revolusjonerende smartskriver – selv for høyvolumjobber. Bidra til å spare tid med snarveier i Smarte oppgaver.[1] Få tosidig skanning i én passering, enkel mobil utskrift,[1] sømløse tilkoblinger[2] og klassens beste sikkerhet.[3] Spar opptil 70 % på blekk.[4,5]

Ideelt for forretningseiere som ønsker en skriver for å overgå forventninger, og som trenger de siste løsningene slik at de kan arbeide smartere og gjøre mer av det de elsker å gjøre.

Funksjoner

Skann begge sider av arket samtidig, og bidra til å spare tid med snarveier i Smartoppgaver.[1] Du kan til og med lage redigerbare, søkbare dokumenter fra telefonen eller skriveren.[1]

Få arbeid utført hvor som helst, når som helst, og skriv ut, skann og kopier enkelt fra telefonen ved hjelp av HP Smart – klassens beste mobile utskriftsapp.[1,9]

Få blekk og problemfri levering og resirkulering til en startpris på 12 kr per måned. Skriv ut lite eller mye – vi har en plan som passer alle.[4,5]

Spesifikasjoner

Tastatur
Farge på utskriftshastighet
Første side ut, svart (A4, klar)
Utskriftskvalitet, svart (best)
Kapasitet (månedlig, A4)
Anbefalt månedlig sidevolum
Utskriftskvalitet, farger (best)
Utskriftsteknologi
Medfølgende skriverdrivere

[1] Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner mer informasjon om lokale utskriftskrav på http://hp.com/go/mobileprinting.

[2] Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Les mer på http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

[3] Sammenlignet med de fleste konkurrerende stasjonære alt-i-ett fargeblekkskrivere <€299. Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2018-utredning bestilt av HP basert på undersøkelser av produsenters publiserte spesifikasjoner, bærekraftrapporter og pressemeldinger per 12/15/2018 og ikke bekreftet i laboratorietesting. Markedsandel som rapportert i IDC CYQ3 2018 av Hardcopy Peripherals Tracker. AiO med klassens beste sikkerhetsfunksjoner basert på gjennomgang av publiserte integrerte sikkerhetsfunksjoner på konkurrerende modeller i klassen, medregnet, men ikke begrenset til: kryptering på datanivå, nettverk, dokument; Wi-Fi-sikkerhet i foretaksklasse; og sikker utskrift. Du finner mer informasjon på http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.

[3] Basert på månedlige abonnementskostnader for HP+ Print Plans med 700 sider uten kjøp av ekstra sett med sider, sammenlignet med kostnaden per side for å skrive ut ISO/IEC 24711-sider på de fleste tradisjonelle A4 fargeblekkpatronskrivere og MFP-er i klassen ved bruk av patroner med standard kapasitet priset til: i de fleste EMEA-land <200 euro; Storbritannia < GBP 200. Utsalgspriser er ikke medberegnet i denne studien. HP Ink Advantage-skrivere er ikke inkludert, da modellens maskinvare og materiell ikke er standardisert. Buyers Lab-undersøkelse i juli 2020 bestilt av HP, basert på offentlig tilgjengelig informasjon per 1. juni 2020. Skrivere utvalgt etter markedsandel i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Endelig historikk 1. kvartal 2020. Du finner mer informasjon på https://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW.

[5] HP Instant Ink-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. Besøk hpinstantink.com for å se hvor tjenesten er tilgjengelig.

[6] Bestilt av skriveren ved behov. Kunden må ha Internett-tilkobling. Tilgjengelighet kan variere i noen sjeldne tilfeller. Det finnes mulighet for ekspresslevering via kundestøtte, hvis du bruker mer blekk en forventet. Les hp.com/go/instantinksupport f

[7] Endre eller avbryt planen når som helst på nettet. Hvis du bestemmer deg for å avslutte HP Instant Ink-planen, kan du gå tilbake til bruk av originale HP Standard- eller XL-patroner. Planoppgraderinger trer i kraft umiddelbart, og gebyrene blir pålagt i etterkant eller i neste faktureringsperiode, avhengig av hva brukeren velger. Nedgraderinger og avslutning av planer trer i kraft etter den nåværende betalingsperiodens siste dag. Du finner alle detaljer på https://instantink.hpconnected.com/terms.

[8] HP Instant Ink-registreringen må fullføres innen syv dager etter oppsett av skriveren fulgt av oppsettprosessen som er angitt i skriverinstruksjonene, og bruk av HP Instant Ink-kompatible patroner som følger med skriveren. Krever en kvalifisert skriver, online-registrering og etablering av en HP Connected- og Instant Ink-konto, gyldig betalingskort, e-postadresse og Internett-tilkobling til skriveren. Prøveperioden starter på registreringsdatoen, og gir deg rett til å skrive ut et månedlig antall sider dekket av HP Instant Ink-planen som ble valgt ved registrering. Ekstra sider er ekskludert, og vil belastes kundens betalingskort på slutten av måneden. Hvis HP Instant Ink-tjenesten ikke blir avsluttet på hpinstantink.com i løpet av prøveperioden, vil det månedlige tjenestegebyret for planen som ble valgt ved registrering, samt gebyr for ekstra sider, belastes kundens betalingskort fra og med den første måneden etter utløp av prøveperioden. Prøve begrenset til engangsbruk. Prøveversjonen kan ikke veksles inn i kontanter, unntatt når loven krever det. Mer informasjon er tilgjengelig under online-registreringen og på hpinstantink.com.

[9] Sammenlignet med OEM-mobile utskriftsapper for flertallet av de bestselgende blekk- og laserskriverne og alt-i-ett-skriverne for hjemmet og hjemmekontoret som koster EUR 429,99 eller mindre. Markedsandel som rapportert av IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Påstand basert på undersøkelser av skriverprodusenters mobile utskriftsapper og Keypoint Intelligence – Buyers Lab-studie initiert av HP. Se rapporten fra september 2018 på http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.

[1] Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner mer informasjon om lokale utskriftskrav på http://hp.com/go/mobileprinting.

[2] Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Lær mer på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

[3] Sammenlignet med de fleste konkurrerende stasjonære alt-i-ett fargeblekkskrivere <€299. Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2018-utredning bestilt av HP basert på undersøkelser av produsenters publiserte spesifikasjoner, bærekraftrapporter og pressemeldinger per 12/15/2018 og ikke bekreftet i laboratorietesting. Markedsandel som rapportert i IDC CYQ3 2018 av Hardcopy Peripherals Tracker. AiO med klassens beste sikkerhetsfunksjoner basert på gjennomgang av publiserte integrerte sikkerhetsfunksjoner på konkurrerende modeller i klassen, medregnet, men ikke begrenset til: kryptering på datanivå, nettverk, dokument; Wi-Fi-sikkerhet i foretaksklasse; og sikker utskrift. Du finner mer informasjon på http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.

[3] Basert på månedlige abonnementskostnader for HP+ Print Plans med 700 sider uten kjøp av ekstra sett med sider, sammenlignet med kostnaden per side for å skrive ut ISO/IEC 24711-sider på de fleste tradisjonelle A4 fargeblekkpatronskrivere og MFP-er i klassen ved bruk av patroner med standard kapasitet priset til: i de fleste EMEA-land <200 euro; Storbritannia < GBP 200. Utsalgspriser er ikke medberegnet i denne studien. HP Ink Advantage-skrivere er ikke inkludert, da modellens maskinvare og materiell ikke er standardisert. Buyers Lab-undersøkelse i juli 2020 bestilt av HP, basert på offentlig tilgjengelig informasjon per 1. juni 2020. Skrivere utvalgt etter markedsandel i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Endelig historikk 1. kvartal 2020. Du finner mer informasjon på https://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW.

[5] HP Instant Ink-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. Besøk hpinstantink.com for å se hvor tjenesten er tilgjengelig.

[6] Bestilt av skriveren ved behov. Kunden må ha Internett-tilkobling. Tilgjengelighet kan variere i noen sjeldne tilfeller. Det finnes mulighet for ekspresslevering via kundestøtte, hvis du bruker mer blekk en forventet. Les hp.com/go/instantinksupport f

[1] Målene varierer med konfigurasjonen.

[2] Vekten varierer med konfigurasjonen.

[3] Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.

[4] Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibelt med rutere på 2,4 GHz; Gjelder ikke Wireless Direct. Wireless Direct kan kreve installering av driver eller apper og tilkobling til trådløsaktivert mobilenhet eller PC. Trådløs funksjonalitet kan variere for ulike datamaskiner og mobiloperativsystemer. Se http://www.hpconnected.com. Separat innkjøpte dataabonnementer eller bruksavgifter kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere. AirPrint støtter OS X v10.11 El Capitan og enheter som kjører iOS 4.2 eller senere, og krever at skriveren er koblet til samme nettverk som OS X- eller iOS-enheten. AirPrint, AirPrint-logoen, iPad, iPhone og iPod touch er varemerker som tilhører Apple® Inc. Windows er et varemerke som tilhører Microsoft-konsernet.

[5] Hastighetsspesifikasjonene er oppdatert for å gjenspeile de testmetodene som brukes i bransjen for øyeblikket.

[6] Enten etter første side eller etter første sett med ISO-testsider. Se flere detaljer på http://www.hp.com/go/printerclaims.

[7] HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned holdes innenfor det angitte området for optimal enhetsytelse, basert på faktorer som inkluderer rekvisitautskifting.

[8] Hvis du vil ha mer informasjon om sidekapasitet for erstatningspatroner, se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for oppsettblekkpatroner. Klikk på koblingen for oppsett av rekvisita på samme side.