HP DeskJet 3700-skriveren

$$list_links_tagline$$

Vi introduserer verdens minste alt-i-ett-skriver*

Kjøp nå

Denne rimelige skriveren er kompakt og trådløs, og designet for å passe inn i omgivelsene dine og livet ditt.

Nye innovasjoner
Tilgjengelig nå i
 

© 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.


Verdens minste fotavtrykk i klassen sammenlignet med dimensjonene til de fleste inkjet alt-i-ett-skrivere <$250 USD; Interne undersøkelser hos HP av skriverprodusenters publiserte spesifikasjoner per 1. juli 2018 og en studie av Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018, bestilt av HP. Markedsandel som rapportert av IDC CYQ1 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Målte dimensjoner for HP DeskJet 3700-skriverserien er 403 mm x 177 mm x 141 mm (B x D x H) og volumet er 10 057 671 kubikkmillimeter. Se http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims or http://www.keypointintelligence.com/HPDeskJetSmallest for detaljer.


Letteste måten å skrive ut på fra smarttelefon eller nettbrett. Generell mobil utskrift: Lokal utskrift krever at mobilenhet og skriver er i samme trådløse nettverk eller har en direkte trådløs forbindelse. Ekstern utskrift krever en Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. For mer informasjon om hvordan du skriver ut, inkludert om det er nødvendig med en app, kan du gå til hp.com/go/mobileprinting.


Skriv ut fotografier i levende farger og hverdagsdokumenter med originale HP-lavkostnadspatroner. Letteste måten å skrive ut på: Sammenlignet med de fleste alt-i-ett-blekkskrivere for privatbruk/hjemmekontor < € 399 per tredje kvartal 2015, basert på markedsandel som rapportert av IDC. Konfigurering av skriver krever nedlasting av app. Registrering av HP ePrint-konto kan kreves. Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Se www.hp.com/go/mobileprinting for å få mer informasjon.


Letteste måten å skrive ut på fra smarttelefon eller nettbrett: Sammenlignet med de fleste alt-i-ett-blekkskrivere for forbrukere/hjemmekontor < €399 per november 2014, basert på markedsandeler rapportert av IDC per 3. kvartal 2014, og typisk konfigurasjonstid og/eller tilstedeværelsen av forhåndslastet plugin. App-nedlasting nødvendig for skriverkonfigurasjon. Lokal utskrift krever at mobilenheten er på samme nettverk som skriveren, eller har direkte trådløsforbindelse til skriveren. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden til tilgangspunktet. Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Ekstern utskrift krever en Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. En app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også kreves. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i området ditt. Se www.hp.com/go/mobileprinting for å få mer informasjon (Kilde: HP Store)


MOOBE: Krever nedlasting av appen HP Smart App. Se komplett liste over operativsystemer og skrivere som støttes på http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true.


Wi-Fi Direct-utskrift: Mobilenheten må være koblet direkte til Wi-Fi Direct®-signalet til en Wi-Fi Direct-kompatibel AiO eller skriver før utskrift. Se detaljer på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.


HP Smart App: De kontrollerte funksjonene kan variere i forhold til mobilenhetens operativsystem. Se komplett liste over operativsystemer og skrivere som støttes på http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.


Generell mobil utskrift, mobil utskrift fra OS og utskrift fra en rekke mobile enheter: For detaljer om lokale utskriftskrav, se hp.com/go/mobileprinting.


HP Smart App: De kontrollerte funksjonene kan variere i forhold til mobilenhetens operativsystem. Se komplett liste over operativsystemer og skrivere som støttes på http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Generell mobil utskrift, mobil utskrift fra OS og utskrift fra en rekke mobile enheter: For detaljer om lokale utskriftskrav, se hp.com/go/mobileprinting.


Krever nedlasting av appen HP Smart App. Se komplett liste over operativsystemer og skrivere som støttes på http://support.hp.com/gb-en/document/c03561640?openCLC=true. De kontrollerte funksjonene kan variere i forhold til mobilenhetens operativsystem. Se komplett liste over operativsystemer og skrivere som støttes på http://support.hp.com/gb-en/document/c03561640.


Fargebilder er kun for illustrative formål – kantløs utskrift er ikke tilgjengelig på skriveren.


AirPrint er et registrert varemerke for Apple Inc.