HP Premium-funksjoner

HP Premium-funksjoner

En førsteklasses løsning for alle.

1. Opptil 20 timer krever bærbar PC som er konfigurert med Intel® Core™ i5-8565U eller i7-8265U-prosessorer med 8 GB RAM, 256 GB SSD, FHD-skjerm med lavt strømforbruk, Windows 10 Home RS4. Batteritiden for Windows 10 / MM14 vil variere avhengig av ulike faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk. Du finner mer informasjon på www.bapco.com.

2. Inkludert digital penn vil variere etter region og forhandler.

3. Vekten er avhengig av konfigurasjon.

4. Basert på avtakbart utstyr fra leverandører per 3. oktober 2017. Strøm basert på prosessor, grafikk og minne.

5. Basert på HPs interne analyser av konverterbare, ikke-avtakbare PC-er per 26. mars 2018, og strøm basert på prosessor, grafikk og minne.

6. Basert på avtakbart utstyr fra leverandører per 5. oktober 2017, med sammenligning av skjermoppløsning, fargeskala og maksimalt støttede farger.

7. HP Sure View integrert innsynsfilter som fungerer i liggende retning. Tilgjengelig på utvalgte HP-modeller og krever fabrikkonfigurering. Lysstyrken varierer når du bytter mellom ufiltrert modus og innsynsfilter-modus.

8. Produktets utside og tastaturinnfatningen er trukket i 100 % ekte fullnarvet skinn.

9. Kategori 16 4G LTE-modulen i gigabitklasse er valgfri og må konfigureres på fabrikken. Modul utformet for nedlastingshastigheter på opptil 1 Gbps etter hvert som leverandører ruller ut "5 Carrier Aggregation" og kanalbåndbredde på 100 Mhz. Dette krever aktivering og en separat anskaffet serviceavtale. Bakoverkompatibel med HSPA 3G-teknologi. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblings-, opplastings- og nedlastingshastigheter vil variere, avhengig av nettverk, omgivelser, miljø, nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter i alle områder.

10. HP Sure View Gen3 integrert innsynsfilter er et valgfritt tilbud som må konfigureres ved kjøp og er utformet for å fungere i liggende retning.

11. Penn er valgfri, selges separat.


Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, og Intel Optane er varemerker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Bluetooth er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens.

USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land.

© Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene gitt for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.