Pressemeldinger: 18.03.2011
Emner: ePrint

Originale HP LaserJet-kassetter yter bedre enn tonerkassetter fra andre produsenter i uavhengig test

Undersøkelsen tok for seg ni utbredte merker av refabrikerte kassetter og kopiprodukter. Resultatene var som følger:

  • Når alle problemkategorier ble sett under ett, forekom det ingen feil med originale HP tonerkassetter i testen, mot et snitt på 41,7 % for de 216 kassettene fra andre produsenter som ble testet.

  • Med originale HP tonerkassetter ble et gjennomsnitt på 97,0 % av prøvesidene kategorisert som akseptable for alle bruksområder, inkludert distribusjon utenfor selskapet til kunder, forhandlere og leverandører, mot et gjennomsnitt på kun 61,0 % for kassettene fra andre produsenter.

  • Av de 216 tonerkassettene fra andre produsenter hadde 87 kassetter 50 % eller flere sider som var uakseptable for all forretningsbruk, eller utelukkende kunne brukes internt.

  • Under testingen oppnådde de originale HP LaserJet-tonerkassettene en sterk forbindelse (adhesjon) mellom toner og papir, mens sider som ble skrevet ut med kassetter fra andre produsenter, hadde problemer med dette. Ved dårlig adhesjon er det større sjanse for at toneren kan bli skrapt av eller smitte over på andre sider.

  • De fleste tonerkassettene fra andre produsenter skrev ut lysere tekst og grafikk enn originale HP LaserJet-kassetter.

Jan Petter Løkken, markedssjef, Imaging and Printing Group HP Norge forklarer at for å treffe en kunnskapsbasert kjøpsbeslutning bør kundene vurdere den totale eierskapskostnaden for kontorrekvisita og se på flere faktorer, som kvalitet, driftssikkerhet og produktivitet.

- Resultatet av undersøkelsen viser at original HP-rekvisita gjennomgående gir flere sider av profesjonell kvalitet og dermed høyere produktivitet i virksomheten enn tonerkassetter fra andre produsenter, sier Løkken. - Hver gang våre kunder kjøper original HP-rekvisita, får de en avkastning på investeringen som de kan stole på.

For Vest-Europa: Kassetter fra andre produsenter kan koste nesten dobbelt så mye som en original HP LaserJet-tonerkassett, når du tar i betraktning hvor ujevne de undersøkte kassettene fra andre produsenter er.

For Øst-Europa, Midtøsten og Afrika: Tonerkassetter fra andre produsenter kan faktisk koste opptil 20 % mer over tid enn originale HP LaserJet-kassetter.

Hele Quality Logic Study finner du her www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf

Pressekontakter
Ann Kristin Riise
PR-koordinator

Pressekontakter

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.