Pressemeldinger: 22.02.2010
Emner: Firma

Amund Hamre er ny salgsdirektør i HP Norge

Amund Hamre er nysalgsdirektør i HP

- Våre partnere står forden klart største delen av vårt PC-salg er og er essensielle forvår videre  suksess. Min viktigste rolle blir å fortsette byggingenav det gode partnerskapet med våre viktigste partnere. Vi har tøffekonkurrenter, men med vår sterke produktportefølje og fokuserteinnsats vil vi sammen med våre partnere være sterke i det norskemarkedet.

Amund er utdannetsiviløkonom (NHH) og har jobbet for HP siden 2001 i ulike rollerinnen salg, produkt og marked. Han kommer fra rollen sommarkedssjef for PC-produktene i Norge.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.