Pressemeldinger: 25.02.2010

HP lanserer tjenester for økt datasentereffektivitet

Oslo, 25. februar, 2010 – HP introduserer i dag en rekke nye tjenester som skal maksimere operasjonell ytelse i datasenteret.

De nye datasentertjenestene forbedrer operasjonell effektivitet og gir økt fleksibilitet ved å adressere trender som plattformstandardisering, virtualisering, økt behov for kapasitet, energieffektivisering, og kompleksitet med flerleverandørsmiljøer. HP introduserer også fleksible innkjøpsvalg med tilpassede integrasjons-, drifts- og utviklingstjenester.

– HPs tjenesteportefølje adresserer datasenterutviklingen og kan hjelpe bedrifter og organisasjoner med å oppnå forbedrede servicenivåer samtidig som kostnader og risiko reduseres. Dette gjør det mulig å sette økt fokus på innovasjon og vekst, sier Petter Moseby, Direktør Technology Services, i HP Norge. 
   
Økt pålitelighet gjennom økt operasjonell effektivitet

Distribuerte tjenester innen virtualiseringsteknologi må leveres raskt, effektivt og være tilgjengelig 24/7. HP leverer tjenester som hjelper bedrifter og organisasjoner med å få bedre kontroll og innsyn i tjenesterelaterte funksjoner: 
 
HP Multivendor Support Services (MVSS) gir kunder ett kontaktpunkt for all IT-infrastruktur, uansett leverandør, med ansvar for tjenestenivåavtaler, resultat- og administrasjonsaktiviteter, noe som bidrar til lave totalkostnader for kundene. 
HP Insight Remote Support administrerer 24/7 fjernmonitorering, diagnostikk, problemforebygging og raskere hendelseshåndtering for å redusere nedetid og for å minimere risiko. I tillegg til support av HP servere og datalagring, og utvalgte servere fra IBM og Dell, fungerer denne programvaren også på Sun Solaris som kjører på HP ProLiant servere og på Cisco IP-telefoninettverk.
HP Active Chat gir support via en sanntids chat-løsning med direkte problemløsning på utvalgte HP servere og datalagringsprodukter.
HP Data Center Training Symposium hjelper deltakere med å utvikle en tilpasset treningsplan som har til hensikt å forbedre disses kompetanse og effektivitet.

Økt kapasitet, reduserte energikostnader

Tjenester for verdivurdering identifiserer optimaliseringsmuligheter for økt plass- og datakraftutnyttelse, samtidig som energikostnader reduseres:
Basic Capacity Analysis for Smaller Footprints gir kvantitativ informasjon om kapasitet og tilgjengelighet, noe som hjelper de datasenteransvarlige med mer effektivt allokering av ressurser.
Infrastructure Condition and Capacity Analysis for Smaller Footprints gir en system-for-system evaluering av datasenterets infrastruktur og fasiliteter med forbedringsanbefalinger.
Energy Efficiency Analysis for Smaller Footprints kalkulerer energieffektivitet og identifiserer maskinelle, elektriske og operasjonelle forhold sammenlignet med finansiell og miljømessig påvirkning. På bakgrunn av dette gis det et forslag til handlingsplan.

Fleksible innkjøpsvalg

HP leder an når det gjelder fleksibilitet og enkelt innkjøp av tilpassede tjenester for integrasjon, drift og systemforbedringsanalyser:
 
HP Units of Service gjør det mulig for bedrifter og organisasjoner å beholde forholdet til sine prefererte partnere, men like fullt få fordelene med HP-leverte tjenester. Denne nye forenklede salgsprosessen for kanalpartnere gjør det mulig for dem å tilby HP Care Pack support-kontrakter til sine kunder på en enkel og effektiv måte.

HP Proactive Select Service gjør det mulig for kunder å anskaffe den spesifikke tjenesten de har behov for og legge til nye tjeneste etter hvert som behovene melder seg. HP legger nå følgende tjenester til sin portefølje av 90 tjenestetilbud:  Server Firmware Update Installation Service, Technical Online Seminars, Virtual Tape Library Health Check og LeftHand SAN/iQ Update Service.

Mer informasjon om HPs datasentertjenester finnes her: www.hp.com/services/evolvingdatacenter

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Petter Moseby, Direktør Technology Services
Mobil: 908 66 755

Om HP
HP utvikler nye muligheter for at teknologi skal ha en meningsfull påvirkning på mennesker, bedrifter, organisasjoner og samfunn. Som verdens største teknologiselskap har HP en portefølje som strekker seg fra print, PCer, programvare, tjernester og IT-infrastruktur, som løser kunders utfordringer. Mer informasjon om HP på www.hp.no.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.