Pressemeldinger: 08.02.2013
Emner:

Posten valgte HP

Posten valgte HP

HP er svært fornøyd med å ha blitt valgt som leverandør av viktige tjenester til Posten Norge. 

HP skal ut 2019 være tjenesteintegrator, og dermed bindeleddet mellom Posten IT og øvrige leverandører. Tildelingen av kontrakten har skjedd i skarp konkurranse med andre leverandører, og det viser at HP ligger i forkant på disse tjenestene. 

I rollen som tjenesteintegrator, vil HP gjennom standardiserte prosesser og støtteverktøy, sikre at Posten IT får ett grensesnitt mot alle leverandører. Dette omfatter blant annet standardiserte forvaltningsprosesser og rapporter. «En slik rolle stiller også krav til et godt samarbeid med hver enkelt leverandør, noe HP har bred erfaring med gjennom sitt omfattende allianse og partnerapparat,» sier Jan Carlsen, direktør for Outsourcing i HP Norge. 

HP skal i tillegg levere Service Desk brukerstøtte til Postens ca 11.000 IT brukere, og HP leverer denne tjenesten fra ett av sine Global Service Desk sentere. HP er ledende på dette området, og håndterer globalt mer enn mer enn 43 millioner brukerhenvendelser pr år. Global Service Desk betjener brukere på 35 forskjellige språk inkludert nordiske som er de aktuelle for Posten.  

«Vi takker Posten Norge for tildelingen av kontrakten, og ser frem til et langsiktig samarbeid med Posten IT og øvrige leverandører for å videreutvikle Postens IT-løsninger,» sier Anita Krohn Traaseth, adm. dir. i HP Norge.   

Kontaktinformasjon: 

Jan Carlsen

Direktør for Outsourcing

Hewlett-Packard Norge AS

+47 97057873

jan.carlsen@hp.com

Line Kjendlie

Kommunikasjonssjef

Hewlett-Packard Norge AS

+47 958 66 892

line.kjendlie@hp.com


Pressekontakter

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.