Pressemeldinger: 21.02.2012

HP har inngått avtale med DNB

OSLO den 21 februar, 2012 – HP Norge har inngått en femårig kontrakt med DNB om levering av IT-tjenester til DNB i Baltikum. Avtalen er et ledd i DNBs vekststrategi i Baltikum. HP skal hjelpe DNB med å modernisere og redusere risiko i IT-virksomheten for banken i Litauen, Latvia og Estland.

DNB utvikler ett nytt felles kjernebanksystem for samtlige tre land. HP skal  standardisere, effektivisere og forbedre IT-sikkerheten.
Alle datasentraler konsolideres til to helt nye og redundante IT-miljøer i HPs datasenter i EU som benytter seg av HPs nyeste teknologi og prosesser.

DNBs løsning sammen med HP sikrer en kostnadseffektiv, fleksibel og adaptiv IT-infrastruktur, som gir DNB mulighet å være forberedt på raskt skiftende virksomhets behov og krav fra myndigheter. 
HPs løsning for drift support og monitorering av DNBs IT-miljøer baseres på en fleksibel og skalerbar leveransemodell, der HP via driftssentre i Baltikum, Polen og resten av verden benytter standardiserte prosesser for en effektiv drift til en lav kostnad.

”Vi er takknemlig for den tillit DNB har vist oss ved å inngå denne avtalen med HP, og ser dette som en stor mulighet for å utvikle et større og tettere strategisk samarbeid på IT generelt og driftsiden spesielt overfor DNB.  Dette er et viktig gjennomslag for den fokuserte tjenestestrategi som HP i Norge og Norden har lagt, og er et godt bevis på at HP er en konkurransedyktig aktør i outsourcingmarkedet”, sier administrerende direktør i HP Norge, Eivind Roald.

Om DNB
DNB er Norges største finanskonsern.
Vi tilbyr blant annet banktjenester og andre finansielle tjenester innen innskudd og investering, lån og kreditt, pensjon, eiendomsmegling, forsikring, verdipapirhandel og næringseiendom.
www.dnb.no

Pressekontakter

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.