Pressemeldinger: 08.02.2012

Entra lanserer verdens mest sikre og miljøvennlige datasenter

Entra Eiendom planlegger å bygge et av verdens mest sikre, miljøvennlige samt energi- og kostnadseffektive datasentre i Norge. Datasenteret utvikles i samarbeid med Hewlett-Packard Norge.

- Satsningen Greenfield Datacenter vil ved hjelp av nyutviklede teknologiske løsninger bidra til stor reduksjon av kostnadene for drift av servere, redusere arealbehovet og sørge for sterkt redusert energibruk i forhold til dagens spredte datasentre, sier Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom.

Planen er at Greenfield Datacenter har et betraktelig lavere energiforbruk enn et ordinært datasenter. Dette oppnås blant annet ved å benytte avansert og nyutviklet anvendelse av friluftkjøling. I tillegg er det planlagt å gjenvinne ytterligere 50 prosent av energien i form av varme. Denne vil kunne benyttes til oppvarming av nærliggende industri. Datasenteret vil ha maksimal sikkerhet rundt dataprosessering og lagring, og sørge for effektivisering og stordriftsfordeler innen datasenterdrift.

Datasenterløsningen er spesialdesignet for å tilby kostnadseffektiv, sikker og miljøvennlig dataprosessering og datalagring for offentlige og private aktører. Til sammen er planene at datasenteret blir på over 30 000 kvadratmeter med en energitilførsel på over 60 Mw. Dette skal bygges trinn for trinn, i takt med ønske og etterspørsel fra markedet. I første omgang skal rundt 8000 kvadratmeter bygges i fire blokker. Etter planen skal første byggetrinn av Greenfield Datacenter stå klart i 2014 i Fet kommune i Akershus fylke.

Topp sikkerhet
Behovet for langsiktig og sikker datalagring er allerede stort og sterkt økende. Greenfield Datacenter er et viktig bidrag til å løse denne utfordringen. I tillegg har både norske og internasjonale private aktører et raskt voksende behov for å kunne lagre store datamengder på en sikker måte. Norge har mange fortrinn i form av teknologi, infrastruktur, naturressurser og klimatiske forhold. Greenfield Datacenter vil sørge for sikker, kostnadseffektiv og miljøriktig datalagring. Sikkerheten økes kraftig fra dagens lokale datasentre hvor et uforutsett angrep eller en lokal hendelse lett kan ramme all datakommunikasjon.

Entra samarbeider med it-konsernet Hewlett-Packard for å utforme og etablere krav og løsninger for å sikre den beste datasikkerheten og kvaliteten.

- Gjennom denne datasenterløsningen tilbyr Entra den beste sikkerheten som finnes innenfor datalagring og prosessering. Dette omfatter betydelig fysisk sikring av områdene og avanserte høyteknologiske sikkerhetssystemer for driften, sier Kyrre Olaf Johansen.

- HP vil bidra med kompetanse og erfaring innenfor datasenter design og drift, slik at Greenfield Datacenter blir et ledende datasenter som vil være attraktivt i det lokale og internasjonale markedet. Et slikt senter vil eksempelvis være spesielt godt egnet for å etablere nettbaserte løsninger for lokale og internasjonale kunder, sier Eivind Roald, administrerende direktør i HP Norge.

Entra har inngått en langsiktig alliansepartneravtale med HP. Entra har også dialog med flere større aktører i det norske markedet.

Reduserte kostnader
Greenfield Datacenter vil foruten å redusere kostnadene betydelig, bidra til å redusere arealbehovet både i offentlig og privat sektor ved å samle mange små og lokale datasentre i et større topp moderne og sikkert datasenter. Regjeringen har pekt på behov for samordning, konsolidering og felles datasenterløsninger i Norge. En slik konsolidering kan bety milliarder i besparelser for staten og øvrig offentlig sektor.

- Greenfield Datacenter vil skape et internasjonalt ledende miljø for utvikling av moderne datasentre i Norge og bidra til at Norge kan bli en ledende nasjon innen datalagring. Effektiviseringskostnader og miljøgevinstene har stor positiv verdi for samfunnet, sier Kyrre Olaf Johansen.

Mange store norske virksomheter vurderer det som viktig at nærhet til datasenteret er svært viktig. Beliggenheten på Østlandet sikrer også kostnadseffektiv og miljøvennlig drift når det kommer til logistikk, god tilgang på kompetanse, transport og avfallshåndtering. Beliggenheten som er valgt er mindre enn 30 kilometer fra Oslo sentrum.

Om Entra Eiendom
Entra Eiendom er et av landets ledende eiendomsselskap, og eier over en million kvadratmeter i 125 bygg i Norge. Entra skaper verdier gjennom å utvikle, leie ut og drifte attraktive og miljøledende lokaler. Greenfield Datacenter eies av Entra.

Kontaktpersoner
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, Entra Eiendom, tlf 924 55 663, cam@entra.no.
Kommunikasjonsansvarlig Jannicke Færden Berle, HP Norge, tlf: 97057802, jannicke.berle@hp.com.

Se film om datasenteret på Youtube: http://youtu.be/-leD0Ny8KAs

Pressekontakter

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.