Pressemeldinger: 25.01.2012

Tollpost Globe reduserte utskriftskostnadene med 40 % samtidig som antall IT-brukere økte med 20 %

FORNEBU 25. januar 2012  -  Tollpost Globe omsetter for ca 2,7 mrd. kroner og har 900 medarbeidere og 750 sjåfører fordelt på 29 avdelinger. Tollpost Globe er en lønnsom logistikkpartner hvor utskrift er en vesentlig faktor for å opprettholde logistikkprosesser og høy kundetilfredshet. Bedriften hadde et utskriftsmiljø med hele 34 ulike modeller fra ulike produsenter; alt i alt 193 produkter.

HP analyserte det eksisterende utskriftsmiljøet og vurderte hvilke reelle behov Tollpost Globe hadde. HP anbefalte en optimalisert løsning som inkluderte både nye produkter og gjenbruk av eksisterende. Tollpost Globe implementerte forslaget fra HP, og i tett samarbeid med HP gjennomføres aktiv forvaltning av hele utskriftsmiljøet. Resultatet er at Tollpost Globe har redusert antall fargesider med hele 78 % og sine totale utskriftskostnader med hele 40 % i en periode hvor bedriften har økt antall IT-brukere med 20 %.

Endringer i drift og økt kontroll med utskriftsflåten gir Tollpost Globe store økonomiske og miljømessige besparelser. I tillegg gir løsningen en svært høy oppetid, noe som er svært viktig for Tollpost: Om transportdokumenter ikke kan kjøres ut, stopper forretningen opp. ”Det er dette IT-prosjektet som gir størst besparelser på IT-infrastrukturområdet i løpet av 2011”, sier Dag Unhjem, IT-direktør i Tollpost Globe.

Tilleggsgevinst – store miljøbesparelser
”Bedrifter ønsker å redusere CO2-utslippet og ha en grønn profil. Få norske bedrifter er imidlertid klar over hvor mye de kan bidra til å redusere CO2-utslippet ved å forbedre utskriftsprosessene i bedriften,” sier Bente Rønning, leder for HPs Managed Print Services i Norge. Etter at Tollpost Globe standardiserte skriverflåten har de redusert utskriftsmengden med godt over 3 millioner ark per år tilsvarende 182 trær.

”Tollpost Globe har en aktiv og bevisst holdning til miljøbesparelser gjennom sitt miljøprogram og stiller også krav til sine leverandører. Da vi valgte Managed Print Services fra HP, visste vi at det ville føre til en betydelig forbedring; ikke minst økonomisk, men et kutt på drivgassutslippet på 25 tonn er overraskende høye tall”, sier en fornøyd Unhjem. Det reduserte drivgassutslippet tilsvarer 85 000 km bilkjøring eller elektrisitetsbehovet for en 50 m2 leilighet i 2,5 år. (Kilde: Econ Pöyry)

Stort potensial
Norske virksomheter bruker i snitt 5000 kr pr ansatt pr år på kopi og utskrift, på direkte og indirekte utskriftskostnader ifølge HP. HPs beregninger viser at det ligger et stort og uforløst potensial for kostnadsreduksjon og miljøbesparelser for de fleste norske bedrifter.

”Våre analyser og erfaringer viser at alle våre kunder innen Managed Print Services har oppnådd meget gode resultater ved å optimalisere utskriftsmiljøet. Gjennomsnittlige kostnadsbesparelser er 30 % for både private og offentlige virksomheter. Med en MPS-avtale fra HP får kunden kontroll på kostnadene på tvers av utskrift, kopi og rekvisita, samt aktiv forvaltning og større fleksibilitet. Aktiv forvaltning gir store besparelser over flere år, og en betydelig reduksjon av totalkostnadene (Total Cost of Ownership) for utskriftsmiljøet (direkte kostnader og indirekte; som ressurser, administrasjon, tid spart etc). I tillegg kommer det betydelige miljøbesparelser”, sier Bente Rønning.

”I tillegg til økonomiske og miljømessige besparelser har vi oppnådd å få en total skriverflåte med høyere oppetid og mindre supportbehov, og dermed mer fornøyde brukere”, konstaterer IT-driftssjef Johnny Haga i Tollpost Globe.

For mer informasjon om Tollpost Globe, ta kontakt med Dag Unhjem. For mer informasjon om HPs Managed Print Services se: hp.no om MPS og/eller ta kontakt med Bente Rønning.

Kontaktinformasjon:
bente.ronning@hp.com
mobil: 945 20 224

dag@tollpost.no
Mobil: +47 90927870

Pressekontakter

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.