Pressemeldinger: 01.07.2008

HP tilbyr løsninger for å redusere CO2-utslippene med 1 milliard tonn

PALO ALTO, Calif., June 19, 2008 – HP har utgitt en guide som viser hvordan man kan redusere utslippene av karbondioksid (CO2) ved hjelp av eksisterende HP-løsninger.
HPs white paper -guide, med navnet “Low Carbon IT Solutions”, støtter selskapets HP Eco Solutions program.

Utover å dokumentere effekten av IT-løsninger, hjelper guiden kundene å identifisere de produktene og tjenestene som kan hjelpe dem i overgangen til en mer miljøvennlig drift med lavere CO2-utslipp. 

- HP har som mål å utvikle produkter og tjenester som gir våre kunder mulighet for smartere vekst, sier Pierre Delforge, manager Energy and Climate Strategy i HP. – HP har identifisert miljøvennlige løsninger som gir land, bedrifter og enkeltpersoner verktøy til å redusere sine miljøpåvirkninger.

HPs guide bygger på en rapport utarbeidet av Dennis Pamlin, internasjonal rådgiver for WWF Sverige, kalt ” The potential global CO2 reductions from ICT use: Identifying and assessing the opportunities to reduce the first billion tonnes of CO2 ”. Rapporten identifiserer 10 eksisterende IT-løsninger, som bidrar til å redusere CO2-utslipp innenfor områder som bygninger, transportnettverk og industriell produksjon. Med ytterligere data og videre analyser, særlig i nyindustrialiserte land, vil det ultimate potensialet for hvordan IKT kan bidra til lavere utslipp i fremtiden, bli målbart.

Løsningene beskrevet i HPs guide inkluderer:

• HPs forskning på smart kjøling (Dynamic Smart Cooling) og bruk av dette i utvikling av datasentre. Her utdypes det hvordan smart kjøling kan redusere energiutslippene og energiforbruket fra kommersielle aktører med egne datasentre.
• HPs nyskapninger innenfor tele- og videokonferanser. Dette arbeidet har gjort det mulig å forbedre virtuell samhandling, noe som reduserer de miljømessige påvirkningene av global samhandling og internasjonale reiser. HPs bruk av denne teknologien er forventet å spare ca 20.000 internasjonale flyreiser og en reduksjon på minst 32.000 tonn karbondioksid ekvivalent (CO2e). CO2e er et internasjonalt anerkjent mål på klimagassutslippene.
• HPs mobile IT-løsninger, inkludert flatskjermer og bærbare PC-er. Disse produktene øker arbeidstakernes fleksibilitet i forhold til hvor de kan arbeide, og dermed reduserer man energiforbruket ved å redusere ”ikke-kritiske” reiser med bil, fly, etc.
• HPs printløsninger, som hjelper kundene å opprette ”on-demand-print”, samt en arbeidsflyt som bidrar til å unngå unødvendige utskrifter og transport av fysisk materiale.

Guiden (HP White Paper) ”Low Carbon IT-løsninger” er tilgjengelig på HPs hjemmesider http://h41111.www4.hp.com/globalcitizenship/uk/en/pdf/1billiontonnessolutionsfinal.pdf

- Denne guiden til IT-løsninger med lavere karbonutslipp, fra en av verdens største IT-bedrifter, er et velkomment og viktig bidrag i kampen mot klimautfordringene, sier Dennis Pamlin, internasjonal rådgiver i WWF. 

Mer informasjon om rapporten ”The potential global CO2 reductions from ICT use: Identifying and assessing the opportunities to reduce the first billion tonnes of CO2 ” er tilgjengelig på www.wwf.se/source.php?id=1183710.
Sammendraget er tilgjengelig på www.wwf.se/source.php?id=1183711. Rapporten er den første av tre, som vil bli lansert denne høsten.

Et omfattende partnerskap
Det siste året har WWF USA og HP jobbet sammen for å utvikle en helhetlig tilnærming til klimaendringene, som kan tjene som modell for tidlig handling. I kjernen av samarbeidet er en forpliktelse fra HP om å redusere sine karbonutslipp fra sine produkter, og på tvers av sin globale virksomhet, med totalt 6 millioner tonn innen 2010.

HP har også jobbet med WWF for å identifisere nye teknologier som kan bidra til bredere gevinster for å redusere karbonutslippene. Høy kvalitet på videokonferanser er et eksempel på dette. I tilegg støtter HP WWF sin innsats for å tilpasse noen av de viktigste økosystemene i verden til et varmere klima. For tiden fokuseres det på å utvide samarbeidet til å omfatte større bærekraftige utfordringer, slik som forsvarlig forvaltning av trevirke som papir og emballasje. Det fokuseres også på de miljømessige utfordringene som ligger innebygd i verdikjeden.

HP og miljøet
Gjennom flere tiår har HP tatt miljømessig lederskap med fokus på en helhetlig tilnærming og en holistisk design for miljøsatsingen. HP påvirker industriens handlinger gjennom sine forpliktelser til å ta ansvar for hele verdikjeden, opprettholde energieffektiv drift, redusere sine egne klimaavtrykk og tilby løsninger for gjenbruk og gjenvinning av produkter. HP gjør det også enklere for kundene å gjenkjenne de mer miljøvennlige produktene gjennom HP Eco Solutions programmet. Programmet hjelper kundene å identifisere produkter og tjenester som er designet med miljøet i tankene. Mer informasjon er tilgjengelig på www.hp.no/miljo.

Om HP
HP tilbyr teknologi og løsninger for forbrukere, privat næringsliv og offentlig sektor. Med en portefølje som strekker seg fra utskrift, teknologi for enkeltpersoner, programvare, tjenester og IT-infrastruktur, er HP blant verdens største IT-selskaper. HP har de siste fire forretningskvartalene, der det siste endte 30. april 2008, omsatt for 110,4 milliarder dollar på verdensbasis. For mer informasjon om HP, besøk www.hp.no

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.