Pressemeldinger: 30.06.2008

HP forsterker laget innen olje og gass

Tore Halvorsen har solid erfaring gjennom 10 år i IT-bransjen, hvor han har jobbet for flere av HP sine partnere, blant annet Ementor, ITworks og Umoe IKT.

 

–Jeg er svært motivert for å drive dette kundesegmentet. Olje- og gassektoren er en av landets viktigste bransjer, og står for 52 prosent av eksportmarkedet. Teknologi er en helt vesentlig konkurransefaktor i denne bransjen og jeg gleder meg til å kunne bidra med den tunge kompetansen og helhetlige tilnærmingen som HP har, sier Tore Halvorsen.

 

For olje- og gassektoren er det viktig å få rask tilgang på data og informasjon fra lete- og borefeltene. HP investerer mye i utvikling av ny og innovativ teknologi som gjør det enklere for selskapene å overvåke og kontrollere sine IT-ressurser.

 

- Teknologien på området legger opp til at det skal være enklere å jobbe proaktivt opp mot datarommet og resten av IT-parken. Full kontroll på IT-ressursene er en forutsetning for at bedriftene skal lykkes på lang sikt, og på dette området kan vi virkelig gjøre en forskjell for kundene våre, sier Halvorsen.

 

Halvorsen nevner også en annen utfordring for bransjen, som er miljøaspektet. En undersøkelse HP gjennomførte blant norske IT-sjefer i vinter viste at svær få er opptatt av miljøaspektet ved investeringer i IT (Teknologibarometeret vinter 08, gjennomført av Norstat på vegne av HP).

 

– Datarommene er en miljøversting, og det er klart at store virksomheter i olje- og gassbransjen, som jo trenger svært heftig datakraft, kan ha mye å spare både i kroner og kilowatt på energieffektive løsninger. Her bidrar også HP som miljørådgivere. Det er mye som kan gjøres ved kun å utnytte de ressursene man har på en mer miljøvennlig måte, sier han. Heldigvis er kundene i olje- og gassbransjen opptatt av å tenke miljø, sier Halvorsen avslutningsvis.

 

Om HP

HP tilbyr teknologi og løsninger for forbrukere, privat næringsliv og offentlig sektor. Med en portefølje som strekker seg fra utskrift, teknologi for enkeltpersoner, programvare, tjenester og IT-infrastruktur, er HP blant verdens største IT-selskaper. HP har de siste fire forretningskvartalene, der det siste endte 30. april 2008, omsatt for 110,4 milliarder dollar på verdensbasis. For mer informasjon om HP, besøk www.hp.com.


Kontaktinformasjon:

Ragnhild H. Østmo Informasjonssjef
Hewlett-Packard Norway
Direct line: +47 2409 7428
Mobile: +47 9705 7905
e-mail: https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=2419
http://www.hp.no

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.