Pressemeldinger: 21.02.2008
Emner: Miljø

Klimaverstingen ingen bryr seg om

- Det er enkelt å gjøre noe med klimautslippene i norske virksomheter. Det vanskelige er å gjøre ledere oppmerksom på muligheten til å rydde opp i eget hus, sier salgsdirektør Britt Fidjestøl i HP Norge.
Klimaverstingen i norske næringsbygg står i kjelleren. Serverrommet i en norsk virksomhet står for en betydelig andel av strømforbruket i bygget. - En gjennomsnittlig norsk bedrift kan spare opp mot 25 % av strømforbruket sitt på å introdusere grønnere løsninger på serverrommet. Utskiftning av ett enkelt serverrack tilsvarer besparelser på nivå med over 2500 kilometer daglig bilkjøring eller 154 årlige flyreiser i Europa. Til tross for dette legger norske bedrifter ned store ressurser i å kutte ned noen få flyreiser eller litt bilkjøring, mens de lar serverrommet bli stående som en urørt klimaversting, forteller Fidjestøl.


Ledelsen uinteressert

Teknologibarometeret avdekker at bare 2 % av alle norske IT-avdelinger har fått spørsmål fra toppledelsen om klimaeffekter av IT-investeringene, og så mange som 88 % har ikke fått spørsmål fra noen i det hele tatt. - Teknologibarometeret avdekker også at så godt som ingen IT-sjefer får positiv oppmerksomhet fra ledelsen for å innføre klimatiltak. Den manglende interessen fra ledelsen fører til at IT-sjefene ikke fokuserer særlig på klimaeffektene av IT-utstyret. Her bærer ledelsen i norske virksomheter et stort ansvar, sier Fidjestøl. Bare 14 % av alle norske IT-sjefer sier at de vurderer klimaeffektene og gjør aktive investeringer i miljøvennlige løsninger.


Norge klimaversting

Interessen for klima- og miljøspørsmål i norske IT-avdelinger er betydelig lavere enn i resten av verden. På eksakt samme spørsmål i en internasjonal undersøkelse gjennomført av HP golbalt i samme tidsrom svarer hele 81 % av IT-lederne i internasjonale bedrifter at de vurderer miljøspørsmål innen IT-avdelingen. Kun 18 % prosent av de spurte i denne undersøkelsen svarer at de ikke har fokus på miljøspørsmål, mot hele 45 % i Norge.
- Vi har jobbet med miljøutfordringene i bransjen i ganske mange år, og har sikre tall på at det er mulig med betydelige besparelser på utslippssiden. Vi vet også at potensialet for kostnadsbesparelser er stort, men det vi ser er at de fleste bedriftene ikke ser denne sammenhengen fordi det er snakk om to forskjellige budsjetter; bygg og IT. Hvis norske virksomheter vil ta miljøutfordringene på alvor må ledelsen begynne å se på dette i sammenheng, sier Fidjestøl.


Fakta:

Teknologibarometeret er et panel bestående av IT-sjefer og IT-eksperter som to ganger i året svarer på aktuelle spørsmål innen IT og teknologi. Panelet er rekruttert, og undersøkelsen utført, av Norstat for Hewlett-Packard Norge.

78 % av bedriftene svarer at strømforbruk i svært liten eller liten grad er en del av beslutningsgrunnlaget ved innkjøp av IT-utstyr . Dette tallet har ikke endret seg det siste halve året. Det ble antatt ved forrige måling at miljø- og klimafokuset ville forsterkes, men det har altså ikke skjedd.
89 % av norske bedrifter svarer at de ikke har fått noen spørsmål, verken fra internt eller eksternt hold, om å redegjøre for de miljø- og klimakonsekvensene IT-investeringer har.
59 % av norske bedrifter vurderer miljøspørsmål innen IT, men bare 14 % investerer aktivt i grønnere IT-løsninger. Interessen for klima- og miljøspørsmål i norske IT-avdelinger er betydelig lavere enn i resten av verden. På eksakt samme spørsmål i en internasjonal undersøkelse gjennomført i samme tidsrom svarer hele 81 % av IT-lederne i internasjonale bedrifter at de vurderer miljøspørsmål innen IT-avdelingen. Kun 18 % prosent av de spurte i denne undersøkelsen svarte at de ikke hadde fokus på miljøspørsmål, mot hele 45 % i Norge
Miljø- og klimainteressen er langt sterkere i store bedrifter enn i små

Fakta om energiforbruket:
ENOVAs energistatistikk viser at nye bygg bruker stadig mer energi, hovedsakelig basert på olje og elektrisitet. Energibruk til ventilasjon og kjøling øker mest.
Opptil 50 % av energiforbruket i et næringsbygg går med til teknisk utstyr, hvorav datarommet utgjør en betydelig del. Eksempel: Et næringsbygg på 10.000.m2, 1000 ansatte, har tradisjonelt et datarom som forbruker 200kW/t.  Overgang til grønn teknologi gir besparelse på 30-40 % eller 60-80 kW/t i dette eksemplet. Årlig besparelse: 500-700 000 NOK og CO2 utslipp redusert med ½ tonn
Dette tilsvarer for eksempel at en Toyota Prius kjører 11538,5 km, og dermed ha samme CO2-utslipp som 1 rack har pr dag (utslipp på 104 g/km). Med andre ord: For å spare like mye som utskifting av ett serverrack, må man kjøre 2838,4 km/dag mindre med en Toyota Prius.
Et par andre eksempler: For å spare like mye som utskifting at ett serverrack må man foreta 154 flyreiser i europa mindre per år, eller produsere 134,68 tonn sement mindre pr år (ved Norcems anlegg i Breivik).
Dersom man ikke skifter til grønne serverløsninger og heller planter trær, må man plante 642229 trær.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Britt Fidjestøl,
Salgsdirektør i HP Norge
Mobil:9705 7880

Om HP
HP tilbyr teknologi og løsninger for forbrukere, privat næringsliv og offentlig sektor. Med en portefølje som strekker seg fra printing, teknologi for enkeltpersoner, software, tjenester og IT-infrastruktur, er HP blant verdens største IT-selskaper. HP har de siste fire forretningskvartalene, der det siste endte 31. oktober 2007, omsatt for 104,3 milliarder dollar på verdensbasis. For mer informasjon om HP, besøk www.hp.no.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.