Store bedrifter Startside for tynne klienter › Finansielle løsninger
Alle på HP

Løsninger for tynn klient

Det er på tide å vurdere databehandling på en ny måte

Løsninger for tynn klient innen finanstjenester

Løsninger for HP tynn klient innen finanstjenester tilbyr sikkerheten og påliteligheten som er avgjørende for at finansinstitusjoner skal fungere, uten behov for lokal lagring eller å flytte deler som kan føre til feil. En implementering av HP tynn klient tilbyr bransjeledende sikkerhetsfunksjoner som hindrer potensielt farlig aktivitet, som uautorisert nedlasting, fildeling eller brukere som installerer ikke-godkjente eller skadelige programmer. Løsninger for HP tynn klient innen finanstjenester tilbyr i tillegg spesielle sikre og kraftige tynne klienter somo kan støtte selv de mest krevende finansprogrammer.

Redusert risiko

  • Løsninger for tynn klient innen finanstjenester tilbyr en pålitelig, håndterbar databehandlingsinfrastruktur som oppbevarer sensitive kunde- og bedriftsdata trygt.
  • Sentralisert databeskyttelse hjelper organisasjoner med de unike utfordringene med å oppfylle kravene som finansbransjen står overfor.
  • Løsninger for tynn klient innen finanstjenester forenkler gjenoppretting etter en nødsituasjon, slik at banktjenester kan leveres med minimal risiko.

Forenklet administrasjon

  • Sentral datalagring og administrering gir større kontroll over hele IT-miljøet.
  • Enkel utplassering og høy pålitelighet frigjør IT-ressurser fra tidkrevende administrative oppgaver og reparasjoner slik at mer fokus kan rettes mot å forbedre effektiviteten til det samlede IT-miljøet.

Se kundeeksemplet fra løsninger for HP tynn klient for finanstjenester: