Modell|Farge

Se ut og arbeid som en sjef

Tynn og lett design med chassis i helmetall

Førsteklasses design og underholdningsfunksjoner

Tilbehør for den komplette opplevelsen

Sammenlign og velg

1. Funksjon tilgjengelig på utvalgte modeller.

2. Vekten er avhengig av konfigurasjon.

3. Batteritiden for Windows 10 MobileMark 14 vil variere avhengig av ulike faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk. Du finner mer informasjon på https://bapco.com/products/mobilemark-2014/Eksternt ikon.

4. Batteritid testet av HP med kontinuerlig FHD-videoavspilling, oppløsning på 1080p (1920 x 1080), lysstyrke på 150 nit, systemnivålyd på 17 %, avspillerlydnivå på 100 %, avspilling fra lokalt lager, tilkoblede hodetelefoner, trådløsfunksjon på, men ikke tilkoblet. Faktisk batteritid vil variere avhengig av konfigurasjon, og maksimal batterikapasitet vil normalt bli redusert over tid.

5. Full-HD-innhold kreves for å vise Full-HD-bilder.

6. Multi-core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse. GHz refererer til prosessorens interne klokkehastighet. Andre faktorer utover klokkehastigheten kan påvirke system- og applikasjonsytelse.

7. For harddisker, TB = 1 trillion bytes. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 35 GB av systemdisken er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.

8. Faktisk batteritid vil variere ved bruk.

9. HP Sure View integrert innsynsfilter som fungerer i liggende retning. Tilgjengelig på utvalgte HP-modeller og krever fabrikkonfigurering. Lysstyrken varierer når du bytter mellom ufiltrert modus og innsynsfilter-modus.

USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, og Intel Optane er varemerker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.