Model|Color

Sammenlign og velg

Få hele pakken

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, og Intel Optane er varemerker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker som tilhører USB Implementers Forum.


1. Flerkjernesteknologi er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

2. Laveste vekt, vekten vil endre seg etter konfigurasjon.

3. Målt ved hengselen.

4. Selges separate eller som en tilleggsfunksjon.

5. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradering og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk. Dette er alltid aktivert. Omkostninger fra internett-leverandør kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se https://www.windows.com.

6. Selges separat eller som en valgfri funksjon. Lagringskapasiteten varierer avhengig av mediatype og innspillingsformat. 7. HP Sure Sense krever Windows 10. Se produktspesifikasjoner for tilgjengelighet.

8. Wi-Fi®-støtte for gigabit-hastigheter er gjort mulig med Wi-Fi 6 (802.11ax) ved overføring av filer mellom to enheter tilkoblet samme ruter. Krever en trådløs ruter som støtter 160 MHz-kanaler, selges separat.

9. Flerkjernesteknologi er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

10. Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6 er bakoverkompatibel med tidligere Wi-Fi 802.11-spesifikasjoner. Spesifikasjonene for Wi-Fi 6 (802.11ax) foreligger kun som utkast og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene avviker fra utkastet, kan det påvirke den bærbare datamaskinens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ax-enheter.

11. MIL STD-810G-testing er forestående, men er ikke ment å vise egnethet for amerikanske forsvarskontrakter eller for militært bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skader fra fall og andre uhell krever valgfri uhellsbeskyttelse fra HP Care Pack.

12. HP personvernkamera er kun tilgjengelig på PC-er utstyrt med HD- eller IR-kamera, og må installeres på fabrikken.