HP BEDRIFTSSKJERMER

HP ELITE-SKJERMER

Skjermen som jobber for deg: Få jobben gjort og arbeid komfortabelt med en ergonomisk eller spesialbygd HP EliteDisplay.

HP EliteDisplay S-Serie

Et utseende som imponerer. Våre skjermer er spesialbygde med førsteklasses elegante materialer som gir
en fantastisk opplevelser og et moderne utseende.1

USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

1. Funksjonene varierer etter modell, og ikke alle modeller er tilgjengelige i alle regioner.

2. Basert på 14" bærbare skjermer per 1. juni 2018.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.